Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Na pôde Vihorlatského múzea v Humennom silnie základňa amatérskych fotografov

H/AMFO ROBERTA SPIELMANNA 2023

Na pôde Vihorlatského múzea v Humennom silnie základňa amatérskych fotografov

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom ako organizátor regionálneho kola fotografickej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby H/AMFO Roberta Spielmanna 2023 v rámci 51. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO pozýva verejnosť na virtuálnu výstavu súťažných diel H/AMFO Roberta Spielmanna 2023.

Prezentácia výstavnej kolekcie fotografií je verejnosti prístupná na webovom portáli Vihorlatského múzea v Humennom www.muzeumhumenne.sk. Výstavnú kolekciu tvorí 62 fotografií od tridsiatich nominovaných autorov.

Tohtoročná súťažná prehliadka prebiehala v troch vekových skupinách autorov - do pätnásť rokov, od pätnásť do dvadsať päť rokov a nad dvadsaťpäť rokov, v štyroch výrazovo-umeleckých kategóriách - samostatná fotografia, diptych, cykly a seriály a experiment. Do aktuálneho ročníka regionálneho kola súťaže amatérskej fotografickej tvorby pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce sa zapojilo štyridsať amatérskych fotografov. Oproti minulým ročníkom ide o takmer trojnásobný nárast záujmu amatérskych fotografov o konfrontáciu a prezentáciu svojej tvorby. Najvyšší nárast účastníkov súťaže zaznamenala skupina mladých autorov do pätnásť rokov v kategórii samostatná fotografia.

Odborná porota v zložení Mgr. art Juraj Starovecký (predseda poroty), Ing. Igor Šimko a Mgr. Viliam Ondo posudzovala celkom 93 súťažných fotografií. Do krajského kola súťaže postúpilo bez určenia poradia s udelením ocenenia a čestného uznania devätnásť súťažiacich.

K výstavnej prezentácii diel postúpila porota 62 fotografií od tridsiatich autorov. Výstava vybraných fotografií H/AMFO Roberta Spielmanna 2023 je verejnosti v on-line priestore na www.muzeumhumenne.sk /Múzeum na doma/ prístupná dlhodobo do konca kalendárneho roka 2023.

ZDROJ, FOTO : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom
Verzia pre tlač
07.02.2023Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)