Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Pripravujú 31. ročník medzinárodnej výstavy Karpatská kraslica 2023

Čestným hosťom podujatia Karpatská kraslica 2023 bude Múzeum kraslíc v ukrajinskom meste Kolomyja, ktoré je svojim zameraním jediné na svete

Pripravujú 31. ročník medzinárodnej výstavy Karpatská kraslica 2023

HUMENNÉ. Vihorlatské múzeum v Humennom ako vyhlasovateľ a hlavný organizátor medzinárodnej súťaže a výstavy Karpatská kraslica vyhlasuje 31. ročník medzinárodnej súťažno-prezentačnej výstavy Karpatská kraslica 2023 a zároveň vyzýva autorov kraslíc z celého Slovenska a širokú verejnosť k aktívnej účasti v súťaži.

Čestným hosťom podujatia Karpatská kraslica 2023 bude Múzeum kraslíc v ukrajinskom meste Kolomyja, ktoré je svojim zameraním jediné na svete. V situácii, v ktorej sa súčasná Ukrajina nachádza chceme takto umožniť našim dlhoročným partnerom prezentovať svoje jedinečné kultúrne bohatstvo na Slovensku.
Majstrovstvo ukrajinských krasličiarov chceme predstaviť na pôde nášho múzea nielen našim návštevníkom a nositeľom kultúrnej tradície zo Slovenska, ale aj obyvateľom Ukrajiny, ktorí museli nedobrovoľne opustiť svoju vlasť a takto im priblížiť malú ale veľmi symbolickú časť ich domova.

Karpatská kraslica je tradičné a významné múzejné podujatie prezentujúce uchovávanie kultúrneho bohatstva karpatského regiónu s ohlasom u laickej a odbornej verejnosti. Snahou múzea je zároveň vyhľadávať tvorcov kraslíc a vytvárať priestor na tvorivú konfrontáciu, štúdium tradičnej kultúry, rozvoj tvorivosti a technickej zdatnosti detí, mládeže a dospelých z rôznych regiónov Slovenska a zahraničia. Každoročne prezentuje múzeum formou výstavy takmer tisíc kraslíc z niekoľkých krajín Európy s návštevnosťou okolo dva a pol tisíc až tritisíc návštevníkov v priebehu jedného mesiaca.

Do súťaže Karpatská kraslica 2023 sa môžu zapojiť autori kraslíc bez vekového obmedzenia z územia Slovenska a zahraničia poskytnutím svojej kolekcie kraslíc (maximálne desať kusov kraslíc) vyhotovených na akomkoľvek podklade a akoukoľvek technikou zdobenia. Súťažné kolekcie kraslíc je potrebné osobne alebo poštou doručiť spolu s Návratkou-Karpatská kraslica 2023 (nachádza sa na www.muzeumhumenne.sk) na adresu Vihorlatského múzea v Humennom: Vihorlatské múzeum v Humennom, Námestie slobody 1, 066 01 Humenné do 1. marca 2023.

Vyhodnotenie súťaže odbornou porotou a slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční v rámci slávnostnej vernisáže výstavy Karpatská kraslica 2023 dňa 16. marca 2023 o 15. hodine v koncertnej sieni Vihorlatského múzea v Humennom. Súťažné kolekcie kraslíc budú v rámci výstavy Karpatská kraslica 2023 vystavené v Galerijnej sieni Oresta Dubaya Vihorlatského múzea v Humennom od 16. marca do 30. apríla 2023.

Návratka-Karpatská kraslica 2023 a podrobné informácie o súťažných podmienkach sa nachádzajú na www.muzeumhumenne.sk /Aktuality /Karpatská kraslica 2023. Informácie a kontakt: Tel. č.: +421 57 775 2240, E-mail: sekretariat1@muzeumhumenne.sk

ZDROJ, FOTO : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom


Verzia pre tlač
13.02.2023Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)