Domov AKTUÁLNE > Kultúra

V tomto ročníku Literárnych talentov zaujali už známi, ale aj noví autori

Do súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov poslalo 281 autorov celkom 385 prác

V tomto ročníku Literárnych talentov zaujali už známi, ale aj noví autori

HUMENNÉ. Literárne talenty už 37 rokov organizuje Vihorlatská knižnica v Humennom. Z každého ročníka vydáva zborník najlepšie hodnotených prác.

Úroda poézie a prózy v rámci aktuálneho ročníka dokázala, že literárne talenty na hornom Zemplíne sa nielen rodia, rastú ale aj každým rokom dozrievajú.

"Je potešiteľné, že v dnešných uponáhľaných časoch sa stále nájde dosť tých, ktorí sú ochotní venovať čas na prvý pohľad takej nepraktickej činnosti, akou je písanie poézie," myslí si Marián Andričík z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý hodnotil básne.

Prítomným pedagógom adresoval požiadavku väčšej kvalitatívnej selekcie zo strany učiteľov vzhľadom na fakt, že z niektorých škôl prišlo neprirodzene veľa textov, z ktorých mnohé neznesú elementárne kritériá.

"V tomto ročníku súťaže som s potešením zistila, že sa do nej zapojili autori vo všetkých kategóriách a mnohí priniesli aj veľmi zaujímavé čítanie," povedala Markéta Andričíková z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá prozaické práce hodnotí už dlhé roky.

Podľa odborníčky sú z literárneho hľadiska najhodnotnejšie príbehy, v ktorých sú autentické deti so zmyslom pre humor a pozorovacím talentom. Tie im totiž pomôžu vidieť zaujímavé veci a javy tam, kde by ich iný nezbadal, a ešte o tom aj vtipne napíšu. Za také označila texty Jakuba Piru a Alexa Taňkoša.

V druhej kategórii, teda 11 až 15 ročných autorov Andričíková našla aj isté negatívum.

"Obávam sa toho, do akej miery môže braková literatúra typu upírskych denníkov a rôznych iných hororových príbehov negatívne a zároveň veľmi agresívne vstupovať do vedomia mladých čitateľov," zdôraznila.
Medzi textami sa totiž objavil jeden, v ktorom sa vyskytovali veľmi temné obrazy duše zapredanej zlu.

"Domnievam sa, že toto naozaj nie je vhodná cesta, ako formovať vedomie nedospelých ľudí o svete."

Medzi dospelými autormi, prozaikmi sa už niekoľko ročníkov objavujú rovnaké mená – Michal Kirschner, Eugen Čiževský a Jaroslava Šaková a pribudla k nim autorka Adriana Lichmanová.
Andričík vyzdvihol, podobne ako vlani, kolekciu básní Samuela Onderišina, ktorý zozbieral ocenenia nielen v poézii, ale aj v próze.

"Jeho reflexívne básne s motívmi prírody, ale aj dievčenských vábidiel, sú znamením talentu, ktorý hodno ďalej rozvíjať."

V opäť sporo obsadenej dospeláckej kategórii vyzdvihol len pokusy Tomáša Matuškoviča.

Najviac ocenení si odniesli žiači humenskej ZŠ Švermovej a MŠaZŠ Stakčín.


Autori ocenených prác


Poézia

I. kategória (6 – 10 rokov)
1. miesto: Michaela Peľová
2. miesto: Eva Onderišinová
3. miesto: Dávid Holota

Čestné uznanie: Sofia Barnová, Jana Čurhová, Terézia Vohárová, Kristián Koribanič, Richard Šoth, 
Timotej Ihnát, Tobiaš Kapraľ, Sárka Kovaľová, Alex Taňkoš, Timotej Ficko, Laura Karľová

II. kategória (11 – 15 rokov)
1. miesto: Samuel Onderišin
2. miesto: Martin Kapraľ
3. miesto: Ema Hrubovská

Čestné uznanie: Stanislava Hromadová, Petra Tabaková, Nikola Zajarošová, Tatiana Piškaninová,
Stela Turíková

III. kategória (16 – 20 rokov)

Čestné uznanie: Sandra Šudíková, Veronika Schlencová, Katarína Drábová

IV. kategória (dospelí)

Čestné uznanie: Tomáš Matuškovič

Próza

1. kategória :
1. miesto: Alex Taňkoš
2. miesto: Jakub Pira
3. miesto: Tomáš Soták

Čestné uznania: Klaudia Ľaľová, Eva-Mária Ondisková

2. kategória :

1. miesto: Samuel Onderišin
2. miesto: Samuel Koribanič
3. miesto: Alexandra Babjaková

Čestné uznania: Vladimíra Gáborová

Katarína Ondrejová, Mária Ďurianová

3. kategória :
1. miesto: Mária Maliková
2. miesto: Viktória Fedáková

Čestné uznanie: Dáša Ferková

4. kategória :
2. miesto: Eugen Čiževský
3. miesto: Jaroslava Šaková

Čestné uznanie: Michal Kirschner, Adriana Lichmanová

MiMa
FOTO : MiMa
Verzia pre tlač
23.06.2017Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)