Domov AKTUÁLNE > Kultúra

VESMÍR IM BOL INŠPIRÁCIOU

Detské očká vidia svet po svojom a častokrát úplne odlišne ako dospeláci...


Detské očká vidia svet po svojom a častokrát úplne odlišne ako dospeláci...Ako vidia vesmír? O tom bol XXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ, ktorý už pozná svojich víťazov na obvodnej úrovni.


Do tohto ročníka vermírno-umeleckej súťaže sa zapojilo celkom 21 základných a umeleckých škôl s 230 prácami. Porota z nich potom vybrala 29, ktoré postupujú na celoslovenskú súťaž do Hurbanova. Predsedom poroty bol Mgr. Rudolf Klikušovský, odborným garantom riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne Igor Kudzej Csc..


      

  

  

Na slávnostnom vyhlásení víťazov a otvorení výstavy víťazných prác vo Vihorlatskom osvetovom stredisku vyjadril predseda poroty spokojnosť s úrovňou prác, ale podľa neho by nebolo na škodu, ak by malí umelci nepristupovali k danej téme priamo, ale hľadali v nej detaily, ktorým by sa vo svojich prácach venovali. Veď vesmír má toľko krás a vie nám pri troche fantázie poskytnúť toľko inšpirácie... len ju objaviť :-)...VESMÍR OČAMI DETÍ 2014 – zoznam postupujúci prác do celoslovenského kola súťaže


1. kategória : deti predškolského veku
Humenné

1. Bianka BABINOVÁ, Veselé hviezdy, MŠ Třebíčska 13, Humenné
2. Filip GABRIA, Vesmír, MŠ Mierová 37/19, Humenné
3. Barbora BOBAĽOVÁ, Výlet do vesmíru, MŠ Třebíčská 13, Humenné
4. Samuel HORVÁT, Som vesmírny výskumník, MŠ Třebíčska 13, Humenné
5. Mikuláš TEHLÁR, Hviezdna cesta, MŠ Třebíčska 13, Humenné

Medzilaborce
1. Katarína SIRÍKOVÁ, Na neznámej planéte, MŠ Duchnovičova 480, Medzilaborce

Snina
0


2. kategória: 1. – 4. ročník ZŠ
Humenné

1. Timea ROŠÁKOVÁ, Rodinka mimozemšťanov, ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou
2. Tamara FIĽOVÁ, Vesmírna diskotéka, ZŠ hrnčiarska 13, Humenné
3. Sebastián GRIŠČÍK, Kamaráti, ZŠ s MŠ a ŠJ kamenica nad Cirochou
4. Laura FERKOVÁ, Veselá planéta mimozemšťanov, ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou
5. Barbora FIĽOVÁ, Vesmírna skrývačka, ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné

Medzilaborce
1. Martin GRUNDZA, Mliečna cesta, ZŠ Komenského 135/6, Medzilaborce
2. Anna TARČOVÁ, Veselý vesmír, ZŠ Komenského 135/6, Medzilaborce
3. Alex GAJDOŠ, Vesmír a divné veci ZŠ Komenského 135/6, Medzilaborce

Snina
1. Miriam KOHUTOVÁ, Vesmír, ZŠ s MŠ, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou
2. Daniela BINDZÁROVÁ, Vesmírny športovec, ZŠ s MŠ, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou
3. Kristína GAZDOVÁ, Vesmírna krásavica, ZŠ s MŠ, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou
4. Soňa GAZDOVÁ, Vesmírni kámoši, ZŠ s MŠ, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou
5. Zuzana HREHOVÁ, Vesmírna cesta ufónov, ZŠ s MŠ, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou


  

3. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
Humenné

1. Daniela LORENČÍKOVÁ, Tajomný mimozemšťan, ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou
2. Jakub MAŽERIK, Na planéte mimozemšťanov, ZŠ s MŠ a ŠJ Kamenica nad Cirochou3.
3. Viliam LEDŽINSKÝ, Veselí vesmírčania, ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
4. Jakub ŰBERLAUER, Obyvateľ vesmíru, ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné
5. Soňa KLIČOVÁ, Rodinná prechádzka vesmírom, ZŠ Ohradzany

Medzilaborce
0

Snina
1. Denisa GUMENICKÁ, Cesta do vesmíru, ZŠ s MŠ, Školská 231/4, Dlhé nad Cirochou
2. Simona VAJDOVÁ, Prelet, ZŠ Ul. Komenského 2666/16, Snina


4.  kategória: ZUŠ: 1. – 4. ročník
Humenné
0

Medzilaborce
0

Snina
1. Mária RIEDL, Kráľovná vesmíru ZUŠ, Ul. študentská 1447, Snina
2. Veronika KORUCOVÁ, Nenásytná Marťanka ZUŠ, Ul. študentská 1447, Snina
3. Natália JAKOUBKOVÁ, Vesmírčanka po nákupoch ZUŠ, Ul. študentská 1447, Snina


5. kategória : ZUŠ : 5. – 9. ročník
Ani jeden okres nepostúpil


    

Výstava vo VOS potrvá do 27. 3. 2014.
Výstava víťazných prác celoslovenského kola bude inštalovaná v priestoroch Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. Virtuálna výstava bude prístupná na www.suh.sk.
MiMa
Foto : MiMa
Verzia pre tlač
18.03.2014Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)