Domov AKTUÁLNE > Kultúra

Výstava : Zem, miesto pre život – nespútané živly

Environmentálna ponuka Vihorlatského múzea v Humennom

Výstava : Zem, miesto pre život – nespútané živly

HUMENNÉ. Panelová výstava Zem, miesto pre život − nespútané živly je súčasťou dlhodobého programu múzejného environmentálneho vzdelávania detí a dospelých na pôde múzea.

Výstava je v priestoroch prírodovednej expozície Vihorlatského múzea v Humennom sprístupnená verejnosti od 6. júna do 30. septembra 2022.

Na dvanástich veľkorozmerných paneloch predstavuje výstava základné prírodné javy, ktoré od vzniku planéty Zem zásadnou mierou ovplyvňujú život na planéte. V kontexte vývoja prírodných pomerov poukazuje zameranie výstavy na stav životného prostredia a potrebu kolektívnych a urýchlených opatrení smerujúcich k zachovaniu života na Zemi.

Pútavé grafické a textové spracovanie tematiky zaujímavým spôsobom vysvetľuje vnímanie prírodných dejov od antiky po dnešné moderné vedy a technológie. Zameriava sa na vysvetlenie štyroch prírodných živlov - oheň, zem, vzduch, voda, ktoré podľa dobových predstáv „vytvárajú všetko, čo tvorí Zem“ . Zároveň poukazuje výstava na niektoré dlhodobé ľudské činnosti na planéte, ktoré vyústili do globálnych problémov životného prostredia.

Názorne a zrozumiteľným spôsobom dokumentuje, ktoré ľudské činnosti ohrozujú životné prostredie, aké sú prejavy ohrozujúcich dopadov na stav planéty v spojitosti s prírodnými dejmi.

Putovnú výstavu Zem, miesto pre život − nespútané živly ponúka Vihorlatské múzeum v Humennom v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.

ZDROJ, FOTO : Mgr. Jana Fedičová, Vihorlatské múzeum v Humennom


Verzia pre tlač
13.06.2022Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (39%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (18%)
  • nie, nebudem riskovať (42%)