Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

20 žiakov a 20 pedagógov si prevzalo ocenenia PSK

Najúspešnejší pedagógovia a žiaci PSK si prevzali ocenenia. Na pódiu DJZ sa stretli po dvoch rokoch

20 žiakov a 20 pedagógov si prevzalo ocenenia PSK

PREŠOV. Celkovo 20 žiakov a 20 pedagógov si prevzalo ocenenia Prešovského samosprávneho kraja za úspešnú reprezentáciu kraja. Najviac ocenených bolo z mesta Prešov.

Už po 12.-krát ocenil Prešovský samosprávny kraj (PSK) najúspešnejších pedagógov a žiakov stredných škôl z celého kraja. Slávnostné odovzdávanie cien Sophista pro regione a Lux mentium sa uskutočnilo 16. júna v Historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove.

„Po dvojročnej prestávke sme mohli opäť oceniť prácu učiteľov a žiakov, ktorí vynikali svojimi aktivitami a stali sa motiváciou pre ostatných. Som veľmi rád, že ocenenie získali tí najlepší bez rozdielu zriaďovateľa, či už to bola cirkevná, súkromná alebo župná stredná škola,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Plaketu Jána Amosa Komenského – Sophista pro regione, učiteľ múdrosti pre región – získalo 20 učiteľov. Z toho sedem ich bolo z Prešova, dvaja z Vranova nad Topľou, Lipian a Kežmarku, a po jednom pedagógovi z Bardejova, Humenného, Popradu, Svitu, Svidníka, Starej Ľubovne a Levoče.

Návrhy na toto ocenenie posielali riaditelia škôl a o laureátoch rozhodovali členovia Územnej školskej rady. Pri výbere pedagógov sa zohľadňovala aktivita pri príprave žiakov na rôzne súťaže, projektová činnosť, ale aj vytváranie a používanie inovatívnych metód vo výučbe.

Plaketu Lux mentium – Svetlo poznania obdržalo 20 študentov. Osem bolo z Prešova, traja z Humenného, dvaja zo Svidníka a po jednom z Bardejova, Horného Smokovca, Levoče, Lipian, Sniny, Vranova nad Topľou a Popradu.

O návrhu na ocenenie rozhodovala komisia zložená zo zástupcov odboru školstva PSK. Tí brali do úvahy umiestnenie žiakov v rôznych súťažiach, reprezentáciu školy na medzinárodnej úrovni, vysoko humánny prístup či mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy.

V zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je 68 stredných škôl, dve jazykové školy, jedna škola v prírode a jeden školský internát. Súkromných a cirkevných škôl je na území kraja 34.Ocenení pedagógovia 2022 – držitelia plakety Sophista pro regione:
1. Ing. Peter Vargovčík – SPŠ elektrotechnická, Prešov
2. Mgr. Anton Žido - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
3. Mgr. Katarína Nemcová - Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi, Vranov nad Topľou
4. PaedDr. Magdaléna Semanová - Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej, Prešov
5. Mgr. Ľudmila Harčariková - Hotelová akadémia, Prešov
6. Ing. Mgr. Galina Stajochová - SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Bardejov
7. Ing. Anna Bujková - SOŠ drevárska, Vranov nad Topľou
8. Mgr. Marta Feketeová - Škola umeleckého priemyslu, Prešov
9. Mgr. Mária Rošová - Školský internát, Poprad
10. Ing. Adriána Zusková - SOŠ služieb, Prešov
11. Ing. Ľubomír Tlčík - SOŠ polytechnická J.A. Baťu. Svit
12. Mgr. Ivana Loziňaková Saganová - Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník
13. Bc. Zlatuša Bonková - Hotelová akadémia O. Brucknera, Kežmarok
14. Mgr. Marta Urdová - SOŠ podnikania a služieb, Lipany
15. RNDr. Emília Ondíková - SPŠ stavebná, Prešov
16. Mgr. Daniela Šidlovská - SOŠ technická, Stará Ľubovňa
17. PaedDr. Lenka Murínová - Gymnázium, Lipany
18. Sr. Louis Sarah Eustace - Gymnázium sv. Františka Assiského, Levoča
19. Ing. Marta Perignáthová - Škola umeleckého priemyslu, Kežmarok
20. Ing. Igor Andrejčák, MBA - Spojená škola T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským, PrešovOcenení žiaci 2022 – držitelia plakety Lux mentium:
1. Daniel Koháni - Súkromné konzervatórium D. Kardoša, Prešov
2. Ema Mišenková - Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
3. Viktória Barillová - Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
4. Filip Ondrej - SPŠ elektrotechnická, Prešov
5. Samuel Vargovčík - SPŠ elektrotechnická, Prešov
6. Katarína Fabuľová - Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
7. Laura Ivančová - Katolícka spojená škola sv. Mikuláša, Prešov
8. Soňa Vasiľová - Gymnázium, Kukučínova, Poprad
9. Šimon Kalata - SOŠ hotelová, Horný Smokovec
10. Benjamín Vajda - SPŠ technická, Bardejov
11. Samuel Kolesár - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
12. Samuel Koribanič - Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Humenné
13. Jozef Waldhauser - Stredná priemyselná škola, Snina
14. Emma Jacková - Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník
15. Viktória Ambrózyová - Gymnázium C. Daxnera, Vranov nad Topľou
16. Andrej Sekerák - Gymnázium, Lipany
17. Dávid Firda - SOŠ technická, Humenné
18. Marcel Slivka - Spojená škola, Svidník
19. Zuzana Miškaňová - Gymnázium J. A. Raymana, Prešov
20. Melánia Chovaňáková - SOŠ pedagogická, Levoča

ZDROJ, FOTO : Lea Heilová, Oddelenie komunikácie a propagácie
Verzia pre tlač
17.06.2022Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (39%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (18%)
  • nie, nebudem riskovať (42%)