Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Michalovce obnovili stravovanie pre seniorov

...a to v školských jedálňach pri Základnej škole na Komenského ulici, pri Základnej škole na Školskej ulici a pri Základnej škole na Krymskej ulici

Michalovce obnovili stravovanie pre seniorov

MICHALOVCE. Mesto Michalovce v ostatných dňoch informovalo občanov, že sa po pandemickom období obnovuje stravovanie dôchodcov v jedálňach základných škôl. Stravovanie seniorov však úplne pozastavené nebolo. Aj počas covidu sa poskytovalo v zariadení na Ulici obrancov mieru.

Služba poskytovania stravy pre dôchodcov sa poskytuje od 1. februára v školských jedálňach pri Základnej škole na Komenského ulici, pri Základnej škole na Školskej ulici a pri Základnej škole na Krymskej ulici. Všetci, ktorí majú záujem o využívanie služby stravovania na základných školách, musia predložiť aktuálny výmer o dôchodku na rok 2023, teda rozhodnutie, ktoré dostali od Sociálnej poisťovne.

Výmer je potrebné doručiť na Mestský úrad Michalovce, budova B, odbor sociálnych vecí, číslo dverí 178.

Zároveň dopĺňame informáciu pre tých stravníkov, ktorí si uplatňujú možnosť dostávať príspevok na stravovanie v zariadeniach mesta Michalovce. Táto služba sa poskytuje od roku 2015. Vtedy bola cena obeda vo výške 2,40 eur. Občan na jeden obed prispieval sumou v priemere 1,43 eur, teda 60 % z celkovej sumy a mesto Michalovce prispievalo tomuto občanovi na obed sumou v priemere 0,96 eur, čo predstavuje 40 %. V priebehu rokov sa cena obeda úmerne zvyšovala, avšak platba stravníka, teda dôchodcu sa nemenila. Výšku zdraženia znášalo mesto. Pred schválením nového návrhu, kedy bola cena obeda 3,90 eur, občan uhradil rovnakú sumu ako v roku 2015, teda 1,43 eur, čo však už predstavovalo 36 % z celkovej sumy.

Výška úhrady mesta na jeden obed bola v priemere 2,46 eur, teda 64 %.

Mestské zastupiteľstvo na svojom ostatnom rokovaní v decembri 2022 schválilo úpravu pomeru finančnej spoluúčasti na pôvodnú východiskovú finančnú skladbu z roku 2015, a teda stravník bude uhrádzať z celkovej ceny obeda 60 % a mesto uhradí 40 %.

Po schválení nového návrhu sa výška úhrady za cenu obeda upravuje v priemere na sumu 2,53 eur, ktorú uhradí občan a 1,60 eur uhradí mesto Michalovce.

Naďalej ostáva zachovaný princíp solidárnosti, to znamená, že seniorom s nižším príjmom bude mesto prispievať vyššiu sumu a seniori s vyšším príjmom dostanú nižší príspevok.

Táto služba bude teda od 1. februára poskytovaná v jedálňach pri základných školách a naďalej aj v zariadení na Ulici obrancov mieru.

ZDROJ : Mgr. Mária Stričková, MsÚ Michalovce
FOTO : MiMa, ilustračnéVerzia pre tlač
07.02.2023Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)