Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

NA MESTSKEJ POLÍCII PO KONTROLE PADALI HLAVY

Zástupca náčelníka Vladimír Kocan sa vzdal funkcie, jeho kolegovia obišli s finančným postihomZástupca náčelníka Vladimír Kocan sa vzdal funkcie, jeho kolegovia obišli s finančným postihom


HUMENNÉ – S prácou MsP v Humennom občania už dlhodobo vyjadrovali verejne a otvorene nespokojnosť. Vedenie mesta práve naopak, pri každej možnej príležitosti ich prácu vyzdvihovalo. Došla mestu trpezlivosť?Na základe podnetov občanov skontrolovala primátorka mesta Jana Vaľová a prednosta MsÚ Ondrej Bartko v pondelok, 16. februára pracovisko humenských MsP. S akým výsledkom?


Primátorka kontrolu vykonala námatkovo
"Mestskí policajti neboli ustrojení, označení, boli v civile, nemali poznatky o tom, kde sa momentálne nachádzajú hliadky MsP a najvážnejším nedostatkom bol alkohol, ktorý sa nachádzal v služobných priestoroch v skrinkách, ktoré sú určené na spisy a materiály," vysvetlil Kamil Kobak z tlačového referátu MsÚ.


Policajti pod vplyvom alkoholu neboli, ale...
"Aj keď policajti neboli pod vplyvom alkoholu, išlo o porušenie pracovnej disciplíny, z čoho vedenie mesta v rámci zákona pristúpilo k vyvodeniu sankcií. Zástupca MsP sa vzdal svojej funkcie. Pôsobí už iba ako radový policajt. Náčelník MsP prišiel o 100% osobných príplatkov po dobu troch mesiacov a ďalší pracovníci, ktorí vykonávali v daný deň službu, dostali 50% dole z osobných príplatkov na tri mesiace," konkretizoval Kobak.

Náčelník MsP v Humennom Marián ZUB, ktorý túto funkciu vykonáva od októbra 2011 sa k tejto téme odmietol vyjadriť.


FAKTY :
Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní vecí v oblasti verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora mesta. Mestskú políciu tvoria príslušníci mestskej polície, ktorí sú zamestnancami mesta. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.


 


MiMa
Foto : archív humencanonline.sk
Verzia pre tlač
26.02.2015Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)