Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Od 1.júla začína Slovenská pošta zaokrúhľovať

Pri platbách za služby Slovenskej pošty platobnou kartou sa platby nebudú zaokrúhľovať

Od 1.júla začína Slovenská pošta zaokrúhľovať

BRATISLAVA. V zmysle zmien Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách platných od 1. júla 2022 bude Slovenská pošta zaokrúhľovať výslednú sumu hotovostných platieb podľa definovaných pravidiel na 5
eurocentov. Cieľom novely zákona je minimalizovať obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku pri platbe v hotovosti, pričom tieto mince naďalej zostanú zákonným platidlom. Výnimku pri zaokrúhľovaní budú tvoriť výplaty sociálnych dávok, výplaty dôchodkových dávok, sumy zaslané poštovými poukazmi /e-poukazmi na výplatu a služby poskytované bankami (na Slovenskej pošte ide o operácie, ktoré sú na poštách vykonávané pre Poštovú banku).

Celkový zvyšok nezaokrúhlenej platby platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je platba platená v hotovosti súčtom cien/platieb za viac služieb, zaokrúhľuje sa takto až výsledná suma platená v hotovosti. Pri platbách za služby Slovenskej pošty platobnou kartou sa platby nebudú zaokrúhľovať.

Slovenská pošta bude prijímať bez obmedzení od 1. júla 2022 zásielky s dobierkovou sumou, ktorá nie je zaokrúhlená na 5 eurocentov. Pri úhrade dobierkovej sumy v hotovosti sa táto zaokrúhli podľa platných pravidiel „na účet“ Slovenskej pošty. Odosielateľovi zásielky bude zo strany Slovenskej pošty prevedená na účet dobierková suma, ktorú zadal odosielateľ pri podaní zásielky (nezaokrúhlená); v prípade výplaty dobierkovej sumy v hotovosti (Dobierka na adresu), bude táto suma zaokrúhlená podľa platných pravidiel.

ZDROJ : Mgr. Iveta Dorčáková, hovorkyňa, Slovenská pošta, a.s.


Verzia pre tlač
27.06.2022Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)