Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

PSK hostil významných aktérov rozvoja pohraničia

III. Slovensko-poľské fórum o spolupráci a spoločných projektoch

PSK hostil významných aktérov rozvoja pohraničia

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj v  spolupráci s Nadáciou Inštitút východných štúdií vo Varšave a partnermi zorganizoval 14. – 15. júna v Bardejovských Kúpeľoch III. Slovensko-poľské fórum. Cieľom podujatia bolo posilniť dobré susedské vzťahy oboch krajín na regionálnej i národnej úrovni a prediskutovať spoločné aktivity v nadchádzajúcich rokoch.

Prešovská krajská samospráva sa od 14. do 15. júna venovala spolu s významnými predstaviteľmi zo Slovenska a Poľska hodnoteniu cezhraničnej spolupráce, jej výsledkov i víziám do budúcna najmä v kontexte pomoci európskych finančných nástrojov a ich perspektívy. Odbornou platformou bol v poradí už III. ročník Slovensko – poľského fóra, ktorý sa uskutočnil v priestoroch hotela Alexander v Bardejovských Kúpeľoch, s cieľom posilnenia vzájomnej spolupráce v hospodárskej, spoločenskej, kultúrnej a politickej rovine.

„Fórum je priestorom na to, aby sme ukázali konkrétne výsledky dobre fungujúceho susedstva s Poľskom a naštartovali ešte presnejšiu a adresnejšiu pomoc našim prihraničným regiónom.

Len predchádzajúce programové obdobie v rámci Interreg na naše územie prinieslo približne 50 miliónov do rôznych oblastí. Najviac sme čerpali v oblasti dopravnej infraštruktúry, kde kraj vybudoval cesty v dĺžke zhruba 78 km za takmer 20 miliónov eur. Sú to naozaj významné projekty, aj v oblasti cestovného ruchu, vzdelávania, obnovy kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré zveľadili a zatraktívnili regióny,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milana Majerský. Ten zároveň zdôraznil význam a dôležitosť novej finančnej perspektívy, ktorá bude pokračovať a naďalej zveľaďovať slovensko-poľské pohraničie.

Dvojdňového podujatia, ktorého hlavným motívom bola „Spolupráca – kľúč k dobrému susedstvu a prosperujúcej budúcnosti“, sa zúčastnilo približne 250 aktérov. Jeho obsah svojimi vystúpeniami
naplnili viacerí hostia - poslanci národnej úrovne oboch krajín, zástupcovia veľvyslanectiev a diplomatických zborov, štátni tajomníci rezortov, lídri samospráv, zástupcovia podnikateľského sektora, vedecko-výskumnej a akademickej obce i mimovládnych organizácií. Fóra sa zúčastnili i významní predstavitelia Sejmu Poľskej republiky, ako i partnerského regiónu PSK z Podkarpatského vojvodstva.

„So slovenskými regiónmi máme veľa rozvinutých vzťahov, projektov a aktivít a toto všetko sa deje v posledných rokoch. Teraz ich musíme znova aktivovať. Takéto aktivity si však vyžadujú prostriedky vrátane prostriedkov z Európskej únie. Myslím si, že program Poľsko-Slovensko, ktorý nás spája a umožňuje nám túto spoluprácu realizovať, bude mať ešte väčší vplyv na naše vzťahy pri novom rozdeľovaní európskych fondov,“ zvýraznil maršálek Podkarpatského vojvodstva Wladyslav Ortyl.

Spoluprácu Slovenska a Poľska zhodnotil ako vysoko prínosnú aj v kontexte aktuálnej politickej situácie maršálek Sejmu PR a predseda Výboru pre zahraničné veci Marek Kuchciński.
„Veľmi rád prichádzam na tento typ stretnutí, lebo to považujem za významný zdroj výmeny skúseností a dobrých námetov pre budovanie dobrých vzťahov. Ako sa ukazuje, ich význam je ešte dôležitejší v  rámci bezpečnosti a obrany, a to aj z pohľadu podpory Slovenska a Poľska smerom k Ukrajine,“ uviedol M. Kuchciński.

Samotná konferencia pozostávala zo štyroch panelových diskusií. Prvá priblížia efekty a priority cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce, v druhej spoločné nové výzvy, ako aj pomoc a solidaritu Európy  v kontexte konfliktu na Ukrajine. Tretia panelová časť sa zameria na posilnenie dopravnej infraštruktúry v pohraničí a záverečná štvrtá na perspektívy rozvoja hospodárskych vzťahov na poľskej a slovenskej strane hranice. Sprievodnou súčasťou fóra bola prezentácia činnosti cezhraničných partnerov, B2B rokovania a networking viacerých zúčastnených subjektov.

V poradí už tretie pokračovanie Slovensko-poľské fóra pripravil Prešovský samosprávny kraj v súčinnosti s Nadáciou Inštitút východných štúdií vo Varšave. Podujatie podporili Podkarpatské vojvodstvo, inštitúcie programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Poľsko – Slovensko a Regionálne poradenské a informačné centrum, Prešov. Iniciatíva k jeho pravidelnému organizovaniu vzišla v septembri 2018 počas Ekonomického fóra v Krynici-Zdroj. Po dvoch úspešných ročníkoch v Jasionke pri Rzeszowe sa podujatie konalo na slovenskej strane po prvýkrát.

ZDROJ, FOTO : Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK


Verzia pre tlač
17.06.2022Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)