Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Revitalizácia Kostolného námestia sa začala a napreduje

Kostolné námestie je situované v historicky najvzácnejšom území mesta Michalovce

Revitalizácia Kostolného námestia sa začala a napreduje

MICHALOVCE. Kostolné námestie je situované v historicky najvzácnejšom území mesta Michalovce. V jeho blízkosti je kaštieľ Sztárayovcov, dnes sídlo Zemplínskeho múzea, gotický rímskokatolícky Chrám narodenia Panny Márie zo 14. storočia a novozrekonštruovaný historický Park Kerta.

Rekonštrukcia námestia začala 13. júna a prebieha v rámci projektu Michalovce – Kostolné námestie I. etapa. Projekt plne rešpektuje historický charakter územia z minulých storočí, začlenenie do okolia, ale taktiež potrebu vykonania vodozádržných opatrení a zlepšenie kvality života mestského prostredia. Realizáciou projektu vznikne otvorená oddychová zóna.

Od roku 1970 lokalita Kostolného námestia slúžila ako autobusová stanica. V roku 2014 samospráva odklonila autobusovú prepravu z historického priestoru a rozhodli sme sa vrátiť zdevastovanému územiu jeho historický význam, obnoviť územie začlenením do okolia a vytvoriť zelenú oddychovú zónu pre obyvateľov a návštevníkov mesta. Celková plocha riešeného územia je 8 678 m 2 . Rekonštrukcia zahŕňa vybudovanie spevnených plôch pre zhromažďovanie občanov, vytvorenie bezbariérového priestranstva, skrášlenie a zatraktívnenie prostredia prvkami drobnej architektúry, novou zeleňou, detským ihriskom.

Súčasťou námestia bude vytvorená cyklotrasa, ktorá prepojí novú cyklotrasu vedúcu zo sídliska Stráňany, cyklotrasu v centrálnej mestskej zóne a Park Kerta. Rekonštrukcia a výstavba nového
verejného osvetlenia a kamerového systému prispejú k zvýšeniu bezpečnosti občanov na verejných priestranstvách.

V týchto dňoch prebiehajú búracie práce v častiach na Kostolnom námestí a pri kostole.

V priebehu troch týždňov bolo odstránené existujúce oplotenie včítane základov, zdemontovali sa stožiare verejného osvetlenia, bol odstránený asfaltový kryt, podkladový betón a štrkové podložie chodníkov, nástupišťa a vozovky.  Realizuje sa kanalizačná prípojka a vodovodná prípojka pre verejné WC. Počas leta sa bude plynulo pokračovať v prácach na jednotlivých objektoch v rámci námestia.  

Projekt má verejno-prospešný charakter, infraštruktúra nebude komerčne využívaná a bude prístupná širokej verejnosti bez obmedzení. Prevádzkovateľom územia bude Mesto Michalovce prostredníctvom svojho správcu – Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce.
ZDROJ, FOTO : Mgr. Mária Stričková, vedúca odboru komunikácie, marketingu a kultúry, MsÚ Michalovce


Verzia pre tlač
07.07.2022Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (39%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (18%)
  • nie, nebudem riskovať (42%)