Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

ROVESNÍCKE VYUČOVANIE JE AKTÍVNE VYUČOVANIE

Je známe, že najviac sa človek naučí to, čo sám učíJe známe, že najviac sa človek naučí to, čo sám učíHUMENNÉ - Aj keď je rovesnícke vyučovanie na Základnej škole na Pugačevovej ulici v Humennom realizované už dlhšiu dobu, tentokrát sa rozhodli túto inovačnú metódu využiť aj pri najmenších žiačikoch. Je známe, že najviac sa človek naučí to, čo sám učí.Naši piataci, si najprv sami skúšali prácu na tabletoch na hodinách anglického jazyka. Potom sa zhostili úlohy učiteľov a sami vysvetľovali prvákom ako majú pracovať na tablete s jednotlivými aplikáciami. Žiaci si opakovali slovnú zásobu, pomocou rôznych aplikácií sme sa zameriavali na správnu výslovnosť a interaktívne cvičenia, kde žiaci spájali obrázky s vyslovenými slovami, vyfarbovali podľa povelov, dopĺňali písmená do slov. Touto hravou formou si žiaci či už piataci, alebo prváci ani neuvedomovali, že si opakujú a osvojujú anglické výrazy.Cieľom tohto rovesníckeho vzdelávania je aj zvýšiť záujem žiakov o vyučovanie anglického jazyka a motivovať žiakov k aktívnej práci tak, aby mali sami pocit, že sa stávajú spolutvorcami
vyučovacieho procesu.


Efektívnosť rovesníckeho učenia spočíva v prenášaní aktivity počas vyučovacieho procesu z učiteľa na žiaka. Žiaci ako rovesníci majú podobný prejav, čo im umožňuje skôr pochopiť učivo.
Priama interakcia medzi nimi podporuje aktívne učenie, pretože ich núti, aby spolu komunikovali, pýtali sa. Žiaci sa cítia pohodlne a vznikajú aj ďalšie podporné vzťahy - lepšie vzťahy so svojimi
rovesníkmi, zlepšenie osobného a sociálneho rozvoja, komunikačných zručností a sebavedomia.

A, samozrejme, rovesnícke vyučovanie je tiež prínosom pre učiteľov, ktorí sa nemôžu celú hodinu venovať individuálne jednému žiakovi.

Spokojnosť našich žiakov nás utvrdzuje v tom, že takáto metóda prospieva obom skupinám žiakov a bude viesť k výborným učebným výsledkom.Text a foto: Mgr. Jana Koudelková, Mgr. Monika Gajdošová
Verzia pre tlač
10.04.2015Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)