Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Usporiadali slávnostnú spomienku na Adolfa Dobrianského

V rodisku Adolfa Dobrianskeho v obci Rudlov si pamiatku rusínskeho národného buditeľa a politika pripomenuli pietnym aktom

Usporiadali slávnostnú spomienku na Adolfa Dobrianského

BRATISLAVA. Rusíni si pripomenuli 120. výročie od smrti národného buditeľa Adolfa Ivanoviča Dobrianského (Адолф Івaновіч Добряньскый). Stalo sa tak v deň jeho smrti 19. marca, a to hneď dvakrát - na mieste jeho narodenia i posledného odpočinku zároveň.

V rodisku Adolfa Dobrianskeho v obci Rudlov si pamiatku rusínskeho národného buditeľa a politika pripomenuli pietnym aktom predstavitelia Rusínskej obrody na Slovensku (Русиньскa обродa нa Словеньску) na čele s predsedom Martinom Karašom a predstavitelia Matice slovenskej na čele s predsedom Mariánom Gešperom. Na budovu starej fary, kde sa Dobrianský narodil pripevnili smútočné kytice a verejne spomínali na osobnosť národného buditeľa Rusínov.

Ten veľmi úzko spolupracoval aj so slovenskými, českými a ďalšími slovanskými národovcami.

Stál aj pri založení Matice slovenskej, ktorá si jeho osobnosť uctila aj vytvorením krátkeho dokumentárneho filmu o živote a diele tejto poprednej osobnosti Rusínov a vôbec Slovanov v niekdajšej dunajskej monarchii. Predsedovia oboch organizácií sa vo svojich príhovoroch zhodli na tom, že Adolf Ivanovič Dobrianský bol osobnosťou európskeho významu, ktorá bojovala nielen za svoj rusínsky národ, ale za všetky slovanské národy v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie.

Bol vzdelancom najvyššieho rangu, ovládal deväť svetových jazykov a vždy uprednostňoval národné záujmy pred svojimi vlastnými. V revolučných rokoch 1848-49 bol cisárskym vyslancom pri ruskej armáde. Stál na čele delegácie, ktorá odovzdala cisárovi Františkovi Jozefovi národný, politický program – Memorandum uhorských Rusínov (Памятник Русинов Угорьскых). Ten sa čiastočne naplnil, a to zriadením „rusínskeho okruhu“, historicky prvej administratívnej jednotky Rusínov v Uhorsku.


Na spomienkovom stretnutí sa zúčastnil aj starosta obce Rudlov Juraj Vasiľ, ktorý pozval prítomných hostí na miestny obecný úrad, kde sa hovorilo o rekonštrukcii rodného domu Adolfa Ivanoviča Dobrianského – starej fary v obci Rudlov. Videozáznam z pietneho aktu v Rudlove si čitatelia môžu pozrieť na facebookovej stránke Rusínskej obrody na Slovensku.

V mieste posledného odpočinku Adolfa Ivanoviča Dobrianského v Čertižnom sa zišli delegácie SNM-Múzea rusínskej kultúry (СНМ – Музей русиньской културы) na čele s riaditeľkou Ľubou Kráľovou, Rusínskej obrody na Slovensku vedenej členom Výkonného výboru Vladimírom Protivňákom, prednosta Okresného úradu v Medzilaborciach (Окресный уряд в Меджілaбірцях) Michal Sopko, Milan Jasík zo Spolku svätého Jána Krstiteľa (Общество св. Йоaнa Крестітеля) a starosta obce Čertižné (Чертіжне) Peter Tirčák. V úvode
Milan Jasíkv miestnom gréckokatolíckom chráme predstavil život a dielo Adolfa Ivanoviča Dobrianskeho a následne sa delegácia presunula k hrobu národného buditeľa, kde si položením smútočných kytíc uctili jeho pamiatku. Prítomní sa zhodli na výnimočnosti osobnosti Adolfa Dobrianského, pripomenuli si jeho významný prínos nielen pre laborecký región, ale pre všetkých Rusínov a slovanské národy v rámci Rakúsko-Uhorskej monarchie. Na stretnutí bola vyslovená myšlienka vytvorenia Rusínskeho národného cintorína v obci Čertižné, keďže okrem Dobrianského sú tu pochované aj ďalšie významné rusínske osobnosti, ako napríklad Julij Stavrovskyj-Popradov či Irinej Chanát. Videozáznam z tohto stretnutia si môžu čitatelia pozrieť na facebookovej stránke SNM-Múzea rusínskej kultúry, ktoré tieto záznamy použilo aj v rámci cyklu videí Slávni Rusíni (Слaвны Русины) tentokrát o osobnosti Adolfa Ivanoviča Dobrianského.

Autori: Ing. Martin Karaš, predseda Rusínskej obrody na Slovensku a Jozef Badida, člen OZ molody.Rusiny a Rusínskej obrody Slovenska
Verzia pre tlač
14.04.2021Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (0%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (50%)
  • nie, nebudem riskovať (50%)