Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Vedúce sestry z vranovskej nemocnice získali ocenenie Biele srdce

Biele srdce je celosvetový symbol sestier

Vedúce sestry z vranovskej nemocnice získali ocenenie Biele srdce

VRANOV NAD TOPĽOU. Vedúca sestra gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Mária Lipkošová a vedúca sestra fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Mária Števanková z Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou získali ocenenie Biele srdce. Ocenenie každoročne udeľuje Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier.

Biele srdce je celosvetový symbol sestier. Jeho tvar je prejavom humánnej komunikácie a pomoci a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita ošetrovateľskej starostlivosti. Biela farba zas symbolizuje prelínanie sa všetkých farieb, ktoré svet pozná, tak ako sestra prijíma všetkých ľudí sveta.

„Ocenenie Biele srdce si nesmierne vážim a som zaň veľmi vďačná. Samotné odovzdávanie ocenení a prijatie ocenených sestier a pôrodných asistentiek prezidentkou Slovenskej republiky, boli pre mňa chvíľami silných emócií a krásnych zážitkov. Biele srdce vnímam nielen ako ocenenie mojej práce, ale aj práce celého kolektívu gynekologicko-pôrodníckeho a  neonatologického oddelenia vranovskej nemocnice. Vďaka Bohu som si zvolila profesiu, ktorá ma stále baví a napĺňa. Ďakujem aj svojej rodine za veľkú podporu,“ hovorí Mária Lipkošová, vedúca sestra gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou.

Mária Lipkošová pracuje vo vranovskej nemocnici už 39 rokov, z toho 38 rokov práve na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Pokora, ľudskosť, dobré srdce a zároveň vysoká profesionalita – tak ju charakterizujú kolegovia. Jej chuť sa zlepšovať by jej mohli závidieť aj mladší kolegovia.

Má výborné organizačné schopnosti a skúsenosť s plánovaním zdrojov či personálu, ktoré preukázala pri rekonštrukcii hrajúcej pôrodnice. Vyniká výbornou orientáciou v právnych predpisoch a usmerneniach v oblasti poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti, podľa ktorých si plní aj svoje pracovné povinnosti. Na pracovisku sa snaží vytvárať rodinnú atmosféru tak pre pacientky, ako aj pre personál. Priateľstvo je na tomto oddelení doslova cítiť. Pokojná a veselá atmosféra sa prenáša aj na pacientky. Pre ich spokojnosť sa okrem ošetrovateľskej stránky sústreďuje aj na individuálne priania pacientiek, aby bol pre ne pobyt v nemocnici čo najpríjemnejší, a aby si odniesli čo najpozitívnejšie zážitky.

„Toto ocenenie je pre mňa najväčšou poctou mojej 44 ročnej práce. Je prejavom ľudskosti a kvality ošetrovateľskej starostlivosti a práve preto si ho nesmierne vážim. Zároveň je to ocenenie nielen mojej práce, ale aj celého kolektívu, kde pracujem ako vedúca sestra. Mala som šťastie na dobrých spolupracovníkov a kolegov, za čo im patrí jedno veľké ďakujem. Najväčším zadosťučinením je pre mňa spokojný pacient, ktorých za tie roky nebolo málo, a to ma napĺňa presvedčením, že som si svoju profesiu vybrala správne,“ hovorí Mária Števanková, vedúca sestra fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Nemocnice Svet zdravia Vranov nad Topľou.Profesionálny život Márie Števankovej sa začal v roku 1978 a už 43 rokov je úzko spätý s vranovskou nemocnicou.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Počas svojej praxe prešla mnohými pracoviskami a vďaka svojej húževnatosti a spoľahlivosti sa dostala do funkcie vedúcej sestry na oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, kde pôsobí doposiaľ. Svoju prácu robí s odhodlaním a hlavne s pokorou. Nadobudnuté odborné skúsenosti neustále odovzdáva všetkým členom pracovného kolektívu, pre ktorých je vzorom po profesionálnej aj ľudskej stránke. Povestná je aj svojím humorom, ktorým rozosmieva nielen kolegov, ale aj pacientov, pre ktorých je jej optimizmus, nadhľad a smiech ako pohladenie pre dušu.

Vysoká odborná úroveň fyziatricko-rehabilitačného oddelenia aj jej úsilím neustále napredovať, zavádzať inovatívne metódy a trendy v ošetrovateľskej a v rehabilitačnej starostlivosti  vyústila v roku 2016 k výhre interného ocenenia v Lige výnimočných v kategórii oddelenie roka.

ZDROJ, FOTO : Bianka Krejčíová, PR špecialistka, ProCare, a.s., Svet zdravia, a.s.


Verzia pre tlač
19.05.2022Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (39%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (18%)
  • nie, nebudem riskovať (42%)