Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Vo Vyšnej Jablonke oslavovali

Oslavovali sv. pervoverchovných apoštolov Petra a Pavla a zároveň 20. výročie od posviacky základného kameňa cerkvy (церьков) nachádzajúcej sa v malebnej rusínskej dedinke Vyšná Jablonka

Vo Vyšnej Jablonke oslavovali

VYŠNÁ JABLONKA. V nedeľu 18. júla, pravoslávni veriaci z Vyšnej Jablonky (Вышня Яблінкa) oslávili sv. Petra a Pavla a zároveň 20. výročie od posviacky základného kameňa cerkvy (церьков) nachádzajúcej sa v tejto malebnej, rusínskej dedinke.

Organy ihrajte Petra veličajte, takže apostolu Pavlu radostno spivajte (Орґаны іграйте Петра величайте, также апостолу Павлу радостно співайте) aj táto prekrásna cirkevná pieseň zaznela v nedeľu (18.07.2021) v pravoslávnej cerkvy vo Vyšnej Jablonke počas osláv chrámového sviatku svätých pervoverchovných apoštolov Petra a Pavla (праздник св. первоверьховных апостолів Петра і Павла).

Sv. Liturgiu, ktorej predchádzala utreňa (утреня), odslúžili otcovia duchovní: mitr. prot. Ján Rusín, mitr. prot. Ján Gliganič zo Stakčína (Стащін), prot. Jozef Balberčák správca farností Vydraň a Palota (Выдрaнь і Полaтa) a domáci prot. Ján Kosť, správca farností Nižná a Vyšná Jablonka (Нижня і Вышня Яблінка).

V kázni (проповідь) otec Gliganič opísal životy i charaktery oboch svätcov a porovnal ich s nami, modernými ľuďmi. Peter (Петро), pôvodným menom Šimon (Сімон), bol pohan, prostý rybár, ktorého jediným cieľom, pokiaľ nestretol Christa, bolo postarať sa o rodinu. Až si ho, spoločne s jeho bratom Andrejom, vybral Isus Christos a povedal im: „poďte za mnou a urobím z Vás rybárov ľudí“ (Mt, 4, 19). Ako nám ozrejmil otec Ján „ani Peter, ani my, častokrát nedokážeme porozumieť zámerom Isusa Christa, veď prečo ja, prečo mám chodiť do cerkvy, prečo sa mám modliť?“ Zároveň sa tento apoštol vyznačoval veľkou horlivosťou (ревность), veď na vyzvanie Isusa vystúpil z lode a kráčal po vode. No „zľakol sa,  začal sa topiť a kričal: Hospodi, zachráň ma“ (Mt, 14, 30). Otec Ján teda prirovnal Petra k nám: „i my, mnohokrát zapochybujeme, keď prídu pokušenia (искушеніє), no už menej sme mu podobní v nasledovaní Christa, keďže Peter kvôli nemu opustil i to najdrahšie čo mal, svoju rodinu“.

Na druhej strane Pavol (Пaвел), pôvodným menom Saul (Сaвл), patril k vtedajšej elite, bol vzdelaným Židom, bohatým rímskym občanom, ktorý sa stretol s Christom až po jeho vzkriesení (воскресеніє).

Saul prenasledoval kresťanov, dokonca sa v mladosti zúčastnil ukameňovania prvého mučeníka Štefana (Штефан) a bol na to patrične hrdý. Jeho obrátenie nastalo až potom, čo sa mu prihovoril Hospoď Boh: „Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas: Saulе! Saulе! Prečo ma prenasleduješ?“ (Sk 9, 3-4). A otec Ján nás porovnal i s týmto apoštolom: „i Pavol, podobne ako mnoho ľudí v súčasnosti, veril v Boha, prinášal mu dary, no v podstate Ho neľúbil, keď prenasledoval kresťanov“. A ako nakoniec dodal: „pochopiteľne i v našom živote sú slabšie momenty, no práve vtedy treba pomyslieť na týchto apoštolov a poprosiť Boha o silu a múdrosť, aby sme dokázali tvoriť vôľu Hospodinovu“.

Na záver sv. Liturgie (св. Літурґія) sa otec Ján Kosť poďakoval Hospodu Boh za možnosť stretnúť sa a spoločne osláviť chrámový sviatok (церьковне свято) a otcom duchovným a veriacim za ich aktívnu účasť. Tiež upozornil, že v súčasnosti je medzi ľuďmi nedostatok lásky (любов) a zasa mnoho nenávisti (ненaвість), čo je strašný hriech (грїх), ktorý nás vedie k smrti (смерть). Zároveň zdôraznil, že nemáme inú nádej, inú pomoc, než sa modliť k Hospodu Bohu, k Materi Božej, nech majú s nami trpezlivosť.

Sv. Petre i Pavle, molite Boha o nas!
Св. Петре і Павле молите Бога о нас!

AUTOR, FOTO : Jozef Badida, člen OZ Rusínska obroda na Slovensku a OZ molodŷ.Rusynŷ
Verzia pre tlač
29.07.2021Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (22%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (22%)
  • nie, nebudem riskovať (56%)