Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

ZA BEZPEČNÝ VIRTUÁLNY SVET

Žiaci ZŠ Dargovských hrdinov dobre vedia, aké riziká im hrozia na interneteŽiaci ZŠ Dargovských hrdinov dobre vedia, aké riziká im hrozia na interneteHUMENNÉ - Problematiku bezpečného a etického používania internetu netradičnou formou vyučovania si vyskúšali počas druhého polroka uplynulého školského roka vybrané triedy piatakov, šiestakov a ôsmakov. Odborne ich viedli a "kamarátsky" pomáhali pedagógovia - Ing. Janka Sudzinová Phd., Mgr. Miroslav Alexovič a Mgr. Ivana Kačurová.


"Vďaka nadácii Orange získala naša škola finančnú podporu na realizáciu projektu “Bezpečný virtuálny svet”. Projekt je v záverečnej fáze a tak vám môžeme predstaviť jeho prvé výstupy. Žiaci sa museli popasovať s novými výzvami a úlohami, ktoré ich zamestnali takmer na celý druhý polrok školského roka. 
Cieľom projektu bolo nielen žiakom priniesť nové formy vyučovania informatiky a informatickej výchovy, ale predovšetkým ich naučiť plávať v nebezpečných vodách virtuálneho sveta a sociálnych sietí. Položiť základy obozretnej existencie vo virtuálnom svete, ktorý ich bude doprevádzať ďalším životom a naučiť ich chrániť si to najcennejšie okrem svojho zdravia - svoju identitu a súkromie. Projektom sme chceli poukázať na súčasný fenomén sociálnych sietí aj z tej druhej, temnejšej stránky. A taktiež sme chceli ďalším, mladším ročníkom zanechať učebnú pomôcku, ktorá by im nástrahy virtuálnej online existencie pomohla objavovať jednoduchšie a rýchlejšie.",
zhodujú sa pedagógovia.
Kým iní testujú, oni už vedia :-)
Aj keď sa národný projekt nasadzovania tabletov do škôl  rozbieha iba v týchto dňoch, na tejto škole tablety spoločnosti Apple používajú už niekoľko rokov. "Ako jedna z prvých škôl na Slovensku testujeme používanie týchto zariadení vo vyučovacom procese a aj vďaka tomuto projektu sa tablety ukázali a osvedčili ako efektívna učebná pomôcka, ktorá okrem vedomostného rastu žiakov podporuje najmä ich tvorivosť a zábavné formy vzdelávania s okamžitou spätnou väzbou pre nás, pedagógov.", tvrdia odborní garanti projektu.


 

 


O projekte
Projekt realizovaný pod záštitou Nadácie Orange sa zameriava na rozvoj kompetencií a zručností z oblasti digitálnej gramotnosti v súlade s bezpečným využívaním internetu ako aj nových komunikačných technológií. Hlavnou materiálnou pomôckou sú tablety s  príslušnými aplikáciami, ktorými táto škola disponuje. Výstupmi z realizácie projektu sú veľkoplošné postery a bannery umiestnené v počítačovej učebni a v interiéri školy, komiksy a videá ako aj učebná pomôcka v printovej forme týkajúce sa predmetnej oblasti."Tento projekt je celkovo super.
Keď nám pani učiteľka oznámila, že budeme niečo také robiť, tak som sa potešila.
Myslím si, že tento projekt bude veľmi sledovaný.
Keďže ja mám rada prácu s tabletmi, tak túto prácu som spravila s potešením, radosťou a srdcom!!!"

(Timea Škovránková, 6.C)


Prax
Na tvorbe komiksov z problematiky "Bezpečnosť na internete" začali žiaci zapojených tried pracovať v januári 2014. Vo finálnej fáze sú publikované nielen na stránke projektu, ale aj v tlačenej podobe ako učebná pomôcka. Najlepšie spracované komiksy boli vytlačené ako postery vo formáte A0 a umiestnené na stenách počítačovej učebne školy."Zažili sme veľa zábavy, hlavne pri fotení fotiek.
Práca nás bavila, aj keď s tým bolo kopu roboty a veľakrát sa nám nedarilo.
Ale naučili sme sa niečo nové, to je super."

(Viktória Hutníková, 6.A)


1. Tvorba komiksov
Tvorbe samotných komiksov predchádzal výber témy, v rámci ktorej žiaci vymysleli príbeh, zber a triedenie fotomateriálu a posilnenie kompetencií a zručností žiakov spočívajúce v zaškolení z oblasti používania potrebných aplikácií.
Upravené fotografie následne použili na vytváranie komiksov. 

Žiaci mali na výber nasledovné okruhy tém:
kyberšikanovanie
happy slapping
zneužitie osobných údajov
hackerstvo
internetové známosti
závislosti na sociálnych sieťach, internete a počítačových hrách.


2. Tvorba videokomiksov
Ďalšou projektovou aktivitou je tvorba videokomiksov. Na ich výrobu žiaci využívali už hotové komiksy, ktoré ďalej spracúvavajú a oživujú v aplikácii iMovie.


3. Tvorba veľkoplošných bannerov a posterov
Súčasne pracovali žiaci na tvorbe troch veľkoplošných bannerov, ktoré sú dnes umiestnené v priestoroch školy tak, aby boli prístupné a využiteľné pre všetkých žiakov školy.
V rámci tejto aktivity pracovali na témach:
netolerancia na internete
hry a gambling
internetové podvody
internetové známosti
kyberšikanovanie
mobily
zneužitie osobných údajov
závislosti.

Obsah jednotlivých posterov je zameraný na odporúčania, resp. možnosti, ako sa zachovať v uvedených prípadoch rizikového správania sa na internete z pozície obete.


4. Videofilmy
Poslednú aktivitu realizácie projektu "Bezpečný virtuálny svet" predstavuje tvorba videofilmov z ústrednej témy. Aktérmi príbehov sú opäť samotní žiaci, ktorí sa pokúšajú o rekonštrukciu komiksových príbehov."Projekt o kyberšikane ma zaujal, pretože to dokáže poučiť deti, ale aj dospelých.
Pracoval som v skupine so super ľuďmi a myslím, že sme to zvládli celkom dobre.
Po dlhých rokoch ma konečne zaujali hodiny informatiky, práve kvôli komiksom.
Ďakujem učiteľom za tak skvelý projekt a zároveň aj nadácií Orange."

(Patrik Bobaľa, 8.A)


5. Prednáška a beseda na tému "Rizikové správanie na internete z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti"
Uvedeným aktivitám predchádzala prednáška a beseda s príslušníkom policajného zboru Mgr. Matúšom Karasom, ktorej sa zúčastnili všetky triedy zapojené do projektu. Účasťou na prednáške získali žiaci informácie o možných nástrahách v spojení s používaním internetu, využívaním sociálnych sietí a moderných komunikačných technológií. Zároveň ich príslušník PZ SR oboznámil s trestnoprávnou zodpovednosťou v uvedenej oblasti.


Viac info slovom i obrazm nájdete na : http://projekt.zshu.sk/

Zdroj + foto : projekt.zshu.sk
Verzia pre tlač
30.06.2014Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)