Domov AKTUÁLNE > Spoločnosť

Župné stredné školy majú pre budúcich prvákov vyše 5 100 miest

Termín na podanie prihlášok je do 20. marca

Župné stredné školy majú pre budúcich prvákov vyše 5 100 miest

PREŠOV. Žiaci končiacich ročníkov základných škôl sa aktuálne rozhodujú, na ktorej strednej škole budú študovať. Ôsmaci a  deviataci v Prešovskom kraji si môžu vybrať aj z ponuky 68 vzdelávacích inštitúcií, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj (PSK). K dispozícii má pre nich vyše 5 100 miest. Termín na podanie prihlášky pre štúdium v školskom roku 2023/2024 majú do 20. marca.

Stredné školy v územnej pôsobnosti Prešovského kraja môžu v školskom roku 2023/2024 prijať celkovo 6 497 prvákov. Z toho 5 155 miest má pre žiakov končiacich ročníkov na svojich stredných školách vytvorených krajská samospráva. Prváci sa môžu konkrétne rozhodnúť pre štúdium na šestnástich župných gymnáziách (tri sú organizačné zložky spojenej školy) a 52 stredných odborných školách.

Do lavíc gymnázií patriacich pod správu Prešovského samosprávneho kraja by malo v novom školskom roku zasadnúť 960 prvákov. Z tohto počtu má PSK pre uchádzačov o bilingválne štúdium v anglicko-slovenskom jazyku k dispozícii 112 miest. A to na Gymnáziu Leonarda Stöckela v Bardejove, Gymnáziu na Konštantínovej ulici v Prešove a Gymnáziu na Kukučínovej ulici v Poprade.

Župné stredné odborné školy (SOŠ) môžu v školskom roku 2023/2024 prijať 4 195 prvákov. Najviac miest pritom ponúkajú SOŠ technického, elektrotechnického, drevárskeho, stavebného, dopravného, lesníckeho či polytechnického zamerania - konkrétne 2 388. Vo sfére obchodu a služieb majú budúci prváci v župných školách k dispozícii  1 177 miest, z nich 20 je určených pre bilingválne štúdium obchodnej akadémie v Spojenej škole v Starej Ľubovni. Ďalej na troch zdravotníckych školách PSK ((Humenné, Poprad, Prešov) je to 262 miest, rovnako na troch školách umeleckého priemyslu (Kežmarok, Prešov, Svidník) 130 miest a na dvoch pedagogických školách (Levoča a Prešov) 180 miest. Talentovaní mladí športovci môžu študovať na Strednej športovej škole v Poprade, ktorá plánuje prijať 58 prvákov.

„Najväčší záujem očakávame už tradične o štúdium na našich gymnáziách a stredných priemyselných školách v Prešove i Poprade, ale aj o vzdelávanie na stredných odborných školách pedagogických, zdravotníckych či umeleckých. Dlhodobo tiež registrujeme záujem o školy technického zamerania a perspektívnymi sú aj elektrotechnika, strojárstvo či stavebníctvo. Do popredia sa po stránke priestorovej i materiálnej dostáva naše nová Stredná športová škola v Poprade, ktorá je najmodernejšou športovou školou na Slovensku,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský.

Aj v školskom roku 2023/2024 sa na stredných odborných školách krajskej samosprávy otvoria desiatky študijných, resp. učebných odborov rôzneho zamerania.  PSK svoju ponuku odborov každoročne prispôsobuje aktuálnemu trendu a trhu práce. Niektoré má v tzv. experimentálnom overovaní. Patria k nim učebné a študijné odbory ako napr. technik či operátor spracovania plastov vyučovaný na SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku.

„Mnohé odbory sú jedinečné, keďže sú v ponuke štúdia iba na jednej škole v kraji. Je to napríklad študijný odbor klientsky manažér pošty v ponuke SOŠ, Garbiarska ulica v Kežmarku, učebný odbor mliekar a syrár či veterinárne zdravotníctvo a hygiena/hygienická a laboratórna služba na SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku. Taktiež učebný odbor pivovarník a sladovník na SOŠ gastronómie a služieb v Prešove, študijný odbor ochrana osôb a majetku na SOŠ na Sládkovičovej ulici v Snine, učebný odbor obuvník na Spojenej škole na Štefánikovej ulici v Bardejove, ako aj  fotograf alebo grafik tlačových médií na SOŠ služieb v Prešove,“ doplnil vedúci Odboru školstva PSK Ján Furman.

Ako doplnil, pri výbere vhodnej strednej školy pomáha žiakom končiacich ročníkov ZŠ, ich rodičom a výchovným poradcom prešovskej župy KamPO základnej?. Jeho súčasťou je tlačený materiál o školských zariadeniach krajskej samosprávy a školský webový portál www.kampo.sk, ktorý prešiel v týchto dňoch aktualizáciou.

Čas na podanie prihlášky na stredné školy je pre všetky odbory vzdelávania určený do 20. marca 2023. Prihlášku so zvoleným talentovým odborom pre vzdelávanie na strednej športovej škole je však vzhľadom na overovanie športového výkonu potrebné zasielať v čo najskoršom termíne od ukončeného hodnotenia žiaka za prvý polrok.

Zákonný zástupca pritom vypĺňa iba jednu prihlášku. V tej v poradí podľa záujmu uvádza najviac dva „talentové“ odbory vzdelávania s potrebným overovaním špeciálnych schopností a rovnako maximálne dva odbory vzdelávania, kde sa takéto skúšky nevyžadujú. Prihláška na vzdelávanie sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva.

ZDROJ, FOTO : Daša Jeleňová, hovorkyňa PSK 
Verzia pre tlač
07.02.2023Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)