Domov AKTUÁLNE > Šport

V Michalovciach majú novú florbalovú halu

Finančné náklady za dielo sú vo výške 575 tisíc eur

V Michalovciach majú novú florbalovú halu

MICHALOVCE. V roku 2008 skupinka nadšencov založila v Michalovciach florbalový klub. Ten sa vo veľmi krátkom čase rozrástol a moderný a dynamický šport prilákal malých aj veľkých. V klube Eastern Wings začala rásť nová generácia florbalistov i florbalistiek, ktorí si zahrali aj v extralige. Dnes v klube trénujú  kategórie mladšej a staršej prípravky, mladší žiaci, starší žiaci, dorastenci, juniori a tiež dievčenské kategórie. Prevažnú časť hráčov tvoria žiaci Základnej školy T. J. Moussona, kde majú možnosť navštevovať športovú prípravu florbalu.

Telocvičňa základnej školy je však malá a nespĺňa požiadavky na tréningy a zápasy. Mestská športová hala, kde klub trénuje v súčasnosti, tiež kapacitne nestačí. Predseda florbalového klubu Mgr. Gerhard Puchír preto využil výzvu Slovenského olympijského a športového výboru na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry a v spolupráci s Mestom Michalovce požiadali o dotáciu na výstavbu tréningovej haly. Podmienkou získania dotácie bolo spolufinancovanie projektu samosprávou. Po odsúhlasení finančných prostriedkov v rozpočte Mesta a výbere zhotoviteľa stavby na základe verejného obstarávania bolo 12. apríla tohto roka v areáli ZŠ T. J. Moussona odovzdané stavenisko na realizáciu.Športovú halu postavila spoločnosť Metrostav, a.s. Praha, organizačná zložka Bratislava.

Jednopodlažná jednolodná oceľová hala s pôdorysnými rozmermi 24m x 44m a výškou deväť metrov je zmontovaná z konštrukčnej ocele s antikorovými bezúdržbovými spojmi. Hlavný vstup do haly vedie z existujúcej spevnenej plochy školského dvora, ktorá v súčasnosti slúži na parkovanie a zásobovanie. Vstup z exteriéru do priestoru komunikačného prepojenia je riešený bezbariérovo a stavba spĺňa podmienky na užívanie osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Skutočnosť, že hala je prepojená s existujúcou spojovacou chodbou, a tým aj s vnútornými komunikačnými priestormi školy, dáva možnosť využívať školské šatne a hygienické zariadenia aj pre halu. Výtvarné riešenie fasády je jednoduché, v šedých odtieňoch.

V súčasnosti je samotný objekt haly a komunikačného prepojenia (spojovacia chodba) ukončený, včítane elektroinštalácie, kúrenia a požiarneho vodovodu. Treba ešte zrealizovať športovú podlahu v hale a  PVC podlahu v spojovacej chodbe. Pokládka podlahy by mala byť dokončená približne v polovici októbra. Ukončujú sa terénne úpravy okolia haly. Doba realizácie podľa zmluvy o dielo je 10 mesiacov. 

Finančné náklady za dielo sú vo výške 575 tisíc eur. Finančný príspevok od Slovenského olympijského a športového výboru v rámci projektu Národný športový projekt predstavuje 185 tisíc eur, zvyšok je financovaný z vlastných zdrojov Mesta.

Hala bude využívaná od skorých ranných hodín žiakmi, popoludní centrom voľného času a záujmovými útvarmi a následne na tréningový proces klubu Eastern Wings. Víkendy sa určite ponesú v búrlivej atmosfére zápasov a rôznych športových podujatí. Veríme, že pandemická situácia sa bude rýchlo zlepšovať a deti budú môcť opäť šantiť v telocvičniach.ZDROJ, FOTO : Ing. Iveta Palečková, MsÚ Michalovce
Verzia pre tlač
30.09.2021Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)