Domov AKTUÁLNE > Z okolia

CHCÚ POMÁHAŤ SOCIÁLNE SLABŠÍM

Minulú sobotu členovia klubu Nová Generácia v Snine navštívili OsadnéMinulú sobotu členovia klubu Nová Generácia v Snine navštívili Osadné
OSADNÉ/SNINA - Pred necelými dvomi rokmi vzniklo Občianske združenie NOVÁ GENERÁCIA, ktorú založili mladí ľudia – študenti, ktorí opustili Slovenskú demokratickú a kresťanskú úniu. Je to združenie mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný osud Slovenska a chcú sa verejne angažovať.


Členovia Novej Generácie majú široké pole pôsobnosti. Zameriavajú sa na vzdelávacie akcie, pomoc životnému prostrediu, charitatívnym zbierkam a ďalším hodnotným projektom. Vo Východoslovenskom kraji pracujú tri okresné kluby tohto združenia a to v Košiciach, Prešove a v Snine. Zakladateľom a predsedom klubu v Snine je Bc. Vladislav Sochanič, v súčasnosti študent Ekonomickej univerzity v Bratislave na fakulte podnikového manažmentu.


Ako hovorí, ich členovia združenia chcú pomôcť nášmu regiónu. "Náš klub spolupracuje s ostatnými klubmi na rôznych projektoch a akciách. Medzi aktivity patria prednášky pre študentov stredných škôl. Prednedávnom sme na stredných školách v Humennom a Snine uskutočnili prednášky na tému Záujem mladých o veci verejné, ktorú od prednášal  Bc. Peter Zubaľ, predseda Východoslovenského regiónu Nová Generácia a prednášku Uplatnenie sa mladých na trhu práce – Bc. Vladislav Sochanič. Azda najväčšou akciou nášho združenia bolo zorganizovanie prvého festivalu na Slovensku pod názvom MOVE – Posuňme Slovensko vpred, ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 osobnosti zo slovenského verejného života."  

Veľmi úspešný bol projekt  "Tu žijeme a pomáhame“. Bola to charitatívna zbierka ošatenia, obuvi a hračiek pre detské domovy po celom Slovensku, tentokrát pre Detský domov na Požiarnickej ulici v Prešove a Domov sociálnych služieb v Osadnom.Minulú sobotu členovia klubu Nová Generácia v Snine navštívili Osadné, aby odovzdali vyzbierané veci pre členov Domova sociálnych služieb. Toto zariadenie vzniklo v roku 1961 a počas svojej existencie prešlo rôznymi názvami a zriaďovateľmi. Poslaním tohto zariadenia je poskytovanie sociálne služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc s ťažkým zdravotným postihnutím. V zariadení je veľmi rozšírená ergo terapia, čiže liečba prácou. Majú tu až sedem dielní . V areáli je aj  rodinný dom s kapacitou šesť osôb, ktorí si vyžadujú dohľad dospelej osoby. Bývajú tu klienti, ktorí vyrástli v Domove Sociálnych služieb v Osadnom.

"Po príchode nás vedúca zariadenia Mgr. Agáta Kováčová informovala o činnosti a prezreli sme si pracovne dielne. Nakoniec v jedálni sa odovzdali veci, z ktorých všetci mali radosť. Na oplátku prijímateľ sociálnej služby Róbert Horváth odovzdal darcom malý balíček sladkostí. Hlavným cieľom tohto projektu bolo vyčariť úsmev na tvarách tým, ktorí to najviac potrebujú. Tým slabším okolo nás," konštatoval predseda klubu Nová Generácia v Snine Vladislav Sochanič.


                                                                                                                                         AUTOR + FOTO : PA
Verzia pre tlač
26.04.2016Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (37%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (20%)
  • nie, nebudem riskovať (43%)