Domov AKTUÁLNE > Z okolia

MOBILNÝ ODBER KRVI V SNINE

Darcami boli podnikatelia aj futbalistiDarcami boli podnikatelia aj futbalistiSNINA - Krv je vzácna tekutina, ktorú nenahradí žiadny liek. Tento liek nahrádzajú dobrovoľní darcovia krvi. Darcovia môžu byť zdraví ľudia vo veku od 18 do 60 rokov, v prípade viacnásobných darcov do 65 rokov. Spotreba je veľká. Ročné sa na Slovensku spotrebuje približne asi 180 000 transfúznych jednotiek červených krviniek. Darcovstvo na Slovensku je veľmi rozšírené. Jednou z úloh získavania bezpríspevkových darcov krvi má Slovenský červený kríž.  Pri rôznych príležitostiach, ako Študentská, Mikulášska, Vianočná kvapka organizuje rôzne kampane.  V súčasnosti Slovenský červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou Slovenska vyhlásili  21. ročník kampane Valentínska kvapka krvi, ktorá prebieha od 8. februára do 11. marca 2016. Táto akcia trvá päť týždňov. Každý darca dostane Valentínsku pohľadnicu, na ktorú napíše odkaz pre chorého pacienta a dá ju do krábice. Pohľadnice odovzdajú nemocniciam a tak sa dostanú k chorým pacientom. 


Aj Územný spolok SČK, kde je vedúcou Bc. Anna Pavlíková spolu s mobilnou transfúznou z Humenného zorganizovali hromadný odber krvi v spoločenskej miestnosti v Dome Humanity. Krv prišli darovať občania rôznych profesii a študenti Sniny a širokého okolia a tak prispeli k záchrane ľudských životov. Darcov a pracovníčky mobilnej tranfúsnej stanice pozdravil aj primátor mesta Ing. Štefan Miľovčík. Medzi darcami bol mladý živnostník Michal Čop, ktorý svoju krv daroval po 10-krát. Ako hovorí, darovanie krvi je prejavom ľudskosti. Medzi darcami sme stretli aj futbalistov MFK Snina. Vo svojich radoch majú viacnásobných darcov a nositeľov Janského plakiet, ako Marek Lukáč, druhý tréner MFK, Ľubo Jankaj, či Erik Hanc. Prvodarcom bol Dávid Karľa, ktorý svojim darovaním podporil humánny čin k záchrane ľudského života. Keď budem zdravý, v darovaní budem pokračovať.  Dominik Haburaj síce krv daroval iba po štvrtýkrát, ale cíti sa ako keby bol už nositeľom Jánskeho plakety. K darovaniu ho nakopol beľanský futbalista Dominik Brečka. Ďalším mladým futbalistom, ktorý daroval krv bol Erik Matuz.Nerobím to pre nejaké výhody. Veď čo viem, ani nie sú, robím to pre dobrú vec, pre záchranu ľudských veci. Stretli sme tam aj Patrika Gnipa, štátneho zamestnanca, ktorý chodí darovať krv pravidelne.


"S Územným spolkom SČK v Snine máme veľmi dobrú spoluprácu. Počas tohto výjazdu darovalo krv 45 darcov, z toho 15 bolo prvodarcov. Teší má, že o darcovstvo majú záujem mladí ľudia – prvodarcovia a tým pomáhajú zachraňovať ľudské života. Všetkým  darcom patrí naše poďakovanie," konštatovala Eva Antalková z Mobilnej transfúznej stanice v Humennom.


                                                                                                                AUTOR + FOTO : Pavel  ANDRAŠČÍK
Verzia pre tlač
29.02.2016Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)