Domov AKTUÁLNE > Z okolia

NA KOMENSKÉHO SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA

Každý budúci prvák dostal veľkú medailu školy, čiapku a malý darček s pamätným listomKaždý budúci prvák dostal veľkú medailu školy, čiapku a malý darček s pamätným listom
SNINA - Najmladšou základnou školou v Snine je ZŠ Komenského, ktorej brány sa otvorili v roku 1998. V tomto školskom roku školu navštevuje 275 žiakov a na škole pracuje 18 učiteľov.


Podľa školského zákona aj na tejto škole zápis nových prváčikov prebiehal od 1. do 30. apríla, kde sa zapísalo 32 žiakov a tak v novom školskom roku budú otvorené dve prvé triedy.


Minulý týždeň malí budúci prváci absolvovali aj vyvrcholenie zápisu, slávnostnú imatrikuláciu budúcich prvákov, pre ktorých žiaci vyšších ročníkov pripravili kultúrny program, prezentáciu krúžkov na škole, ale aj výchovno-vzdelávacie a zážitkové aktivity s matematiky, slovenčiny a telesnej výchovy.

Na úvod riaditeľka školy Mgr. Katarína Krivjančinová privítala všetkých, ale budúcich prváčikov. Potom k slovu sa dostali šašovia a to šašo Jašo a šašo Paško, ktorí pútavou formou budúcich prváčikov preskúšali v slovenčine, matematike, v rozoznávaní farieb, v športe. V kultúrnom programe vystúpili recitátorky, tanečnice zo stuhami, či folkloristi. Potom nastala chvíľa a to SLÁVNOSTNÁ IMATRIKULÁCIA BUDÚCICH PRVÁKOV - prijatie do cechu prvákov.

Každý budúci prvák dostal veľkú medailu školy, čiapku, malý darček s pamätným listom na spomínaný deň. No nakoniec riaditeľka školy veľkou ceruzkou položením na plece prijala do cechu prvákov. Nakoniec budúci prváčikovia zložili spoločne slávnostný sľub. Bol to veľký zážitok, z ktorého všetci mali radosť.
AUTOR + FOTO : PA
Verzia pre tlač
13.05.2016Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (37%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (20%)
  • nie, nebudem riskovať (43%)