Domov AKTUÁLNE > Z okolia

SNINSKÍ ŠKÔLKARI SA UČILI PLÁVAŤ

Absolvovali 8 dňový intenzívny kurz plávania na humenskom kúpaliskuAbsolvovali 8 dňový intenzívny kurz plávania na humenskom kúpaliskuSNINA/HUMENNÉ - Plávanie je ideálna pohybová aktivita, ktorou možno kompenzovať nielen pracovné vyťaženie, pričom má osobitný význam pre harmonický a správny vývoj deti. Pozitívne pôsobí na srdcovocievny, nervový, dýchací i svalový systém. Plávanie rozvíja rovnováhu a orientačné schopnosti nad i pod vodnou hladinou. 


Aj v Materskej škole na Perečínskej ulici v Snine sa dlhodobo venujú plávaniu. V mesiaci október sa predškoláci tejto škôlky zúčastnili osemdňového plaveckého výcviku v malom bazéne na plavárni v Humennom.  Dopravu zabezpečil zriaďovateľ – mesto Snina. Ako nám povedala inštruktorka plávania, učiteľka Mgr. Valéria Andrášková, "Cieľom plaveckého výcviku bolo naučiť detí pohybovať sa vo vodnom prostredí bez strachu a zábran, vypestovať návyky bezpečného správania sa vo vode, zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti a vytvárať základy zdravého spôsobu života. Samotnému plaveckému výcviku predchádzali hravé aktivity zamerané na oboznamovanie sa s vodou, čím sa predišlo stresovým situáciám.   Deti sme rozdelili do dvoch skupín. V prvej skupine boli tie, ktoré už mali mali kontakt s vodou a boli smelšie. S tými sme pracovali individuálne a požiadavky na ne sme stupňovali. Druhá skupina, ktorú viedla Gabriela Durkotová sa oboznamovala so základnými plaveckými zručnosťami a to so správnym dýchaním, ponáraním, orientáciou vo vode a splývaním.


V posledný deň výcviku deti dostali za odvahu a aktivity vo vode ,,MOKRÉ  VYSVEDČENIE“, medaily a sladkú odmenu.  túplo im sebavedomie z toho, že prekonali strach z vody. Pobyt vo vode im priniesol radosť, pocit psychickej pohody a nové zážitky," konštatovala Valéria Andrášková, inštruktorka – učiteľka MŠ na Perečínskej
ulici v Snine.


                                                                                                                Text a foto: Pavel Andraščík
Verzia pre tlač
27.10.2015Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (26%)
  • nie, nebudem riskovať (39%)