Domov AKTUÁLNE > Zo školy

O ľudských právach zábavnou formou

Zážitkovou formou sa žiaci vžili do pocitu detí, ktoré namiesto vzdelávania sa v škole ťažko pracujú

O ľudských právach zábavnou formou

HUMENNÉ. Desiaty december je Dňom ľudských práv. Tento významný deň sme si na našej škole pripomenuli aktivitou „Ľudské práva v nás“.

Žiakov 5.B triedy sme do ľudskoprávnej problematiky vtiahli súťažno-zábavnou formou. Počas dvoch vyučovacích hodín sme sa venovali rôznym aktivitám s cieľom podčiarknuť podstatu ľudských práv a nevyhnutnosť ich dodržiavania. Osobitnú pozornosť sme venovali právam detí a porovnaniu života našich detí so životom tých, ktoré sú využívané ako lacná pracovná sila. Zážitkovou formou sa žiaci vžili do pocitu detí, ktoré namiesto vzdelávania sa v škole ťažko pracujú. Pocítili, že ľudské práva nemusia byť samozrejmosťou. Aj keď viaceré aktivity mali podobu súťaže a rivalita medzi súťažnými družstvami bola veľká, víťazmi sa stali všetci. Ukázali, že im táto téma nie je ľahostajná. Pochopili, že s ľudskými právami kráča ruka v ruke zodpovednosť.

Uvedomili si, že dôležité je nielen sebapresadzovanie, ale aj preukazovanie úcty a rešpektu voči ostatným.

AUTOR : Mgr. Miroslava Andrejčíková, Mgr. Silvia Brzychyová, ZŠ Pugačevova Humenné
VIDEO, FOTO : Mgr. Ján AndrejčíkVerzia pre tlač
20.12.2021Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (26%)
  • nie, nebudem riskovať (39%)