Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Od včely k medu

Vedci a včelári dnes bijú na poplach: „Ubúdajú nám včely!“

Od včely k medu

HUMENNÉ. „Včely sú zaujímavá kniha. Otvor ju a uvidíš, čo všetko sa ti postupne bude objavovať.“

Bzučia včielky v úbočí,
nik ich bzučať neučí .
Len si bzučia, stále bzučia,
letia deťom do náručia.

Vedci a včelári dnes bijú na poplach: „Ubúdajú nám včely!“ Prečo taká panika kvôli tak drobnému stvoreniu? A ešte nás môže aj uštipnúť! Bez niektorých druhov rastlín a živočíchov by človek na tejto planéte nemohol existovať... a vlastne ani mnoho ďalších organizmov... Včela práve takýmto tvorom je a jej usilovnosť pomáha prežiť nielen nám. Rozmnožovanie veľkého množstva rastlín na svete úplne závisí od opelenia včelami. Opeľujú okolo 80 % všetkých poľnohospodárskych plodín.

Aj preto sme s deťmi 5. triedy MŠ Partizánska uskutočnili týždňový projekt Včielky.

Prostredníctvom mnohých aktivít deti spoznávali spôsob života a životné prejavy včiel. Začali si uvedomovať ich dôležitosť a prepojenie s prírodou. Zisťovali pôvod jedál a ich nevyhnutnú súčasť - opeľovanie.


V prvej časti projektu deti navštívili včelára Davida Demka v Jasenove - deti priamym pozorovaním včiel vnímali mnoho zaujímavostí zo sveta včiel a včelára, spoznávali etapy vývoja a života včiel v úli. Včelár deti pohostil aj výborným domácim medom.

Ďalšie aktivity prebiehali v triede aj na pobyte vonku napr: precvičovanie artikulačných nástrojov a nácvik správneho dýchania a správnej výslovnosti hlások BZ, zbieranie peľu a rozvíjanie jemnej motoriky detskými pinzetami, počítanie s včielkami, čítanie príbehu z knihy Včelár Jožko, skladanie rozstrihaných obrázkov včiel do celku, pexeso včielky, riešenie včelieho sudoku, kreslenie lúky s kvetmi a včielkami, cvičenie podľa riekaniek na tému včielky, pohybom vyjadrovali let a tanec včiel, programovanie digitálnej hračky BeeBot, rozvíjanie grafomotoriky kreslením letu včiel, beh v kruhu v pohybovej hre Včielka a trúdy… Projekt na záver ukončili ochutnávkou medových dobrôt, medailou za usilovnosť a darčekom od včielok Medvedíkmi naplnenými medom.

Deti si uvedomili význam včiel nielen pre nás ľudí, ale aj pre prírodu.

ZDROJ, FOTO : Jana HURNÁ

Verzia pre tlač
07.04.2022



Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (30%)
  • nie, nebudem riskovať (35%)