Domov AKTUÁLNE > Zo školy

Stretli ste niekedy anjela?

Nemal krídla, bol to človek

Stretli ste niekedy anjela?

HUMENNÉ. „Stretli ste niekedy anjela? Ja áno. Nemal krídla, bol to človek. A naučil ma, že žiadne iné cvičenie nie je na srdce tak dobré, ako sa zohnúť a niekomu pomôcť .“

V mesiaci september si pripomíname významné dni - Svetový deň srdca a Deň vďačnosti.

Práve tieto dni sme prepojili s veľkolepou udalosťou na našej Pugačevke, s kolaudáciou stoličkového výťahu. Jeho realizácia sa podarila vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia, Asociácii pomoci postihnutým – APPA, Mestu Humenné a všetkým, ktorí tento projekt finančne podporili. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa naši žiaci priamo nemohli zúčastniť slávnostného otvorenia. Tak sme si navzájom naše srdcia prepojili v jednotlivých triedach.

Kolaudácia sa začala krásnymi a vrúcnymi slovami pani riaditeľky školy. Naše pozvanie však prijal aj pán primátor mesta Humenné, Miloš Meričko, ktorý veľmi ocenil, že sa škola zapojila do projektu. Pre hostí si muzikanti pripravili nádhernú pieseň Anjeli lietajú nízko. Po nej boli hostia obdarovaní chutnými medovníkovými srdiečkami. Čo predchádzalo tejto slávnostnej kolaudácii? V rámci výchovných predmetov sa žiaci v priebehu celého týždňa venovali téme srdca. Ukázali sme veľkosť a šľachetnosť našich sŕdc, no snažili sme sa poukázať aj na zdravé srdce. Deviataci zažili veľmi poučnú besedu s primárkou, pani Máriou Vasilovou.Inšpiráciou sa nám taktiež stali citáty slávnych, ktoré si žiaci s vyučujúcimi farbou napísali aj na chodník pred vstupom do školy. Počas celého týždňa pred kolaudáciou boli všetci žiaci školy zapojení do aktivít, ktorých výsledkom bola galéria nášho srdca. Tá pozostávala z  "výslednice“ všetkých prác. Hostí galériou sprevádzali dvaja moderátori, Aďko a Laura.


Výslednice prezentovali: Kód zdravého života, Podaj ruku – získaš srdce, Srdcia vďačnosti, Zdravý životný štýl, Milujte svoje srdce. Pri prechádzke našou galériou boli aj vstupy do jednotlivých tried, kde žiaci aktívne a zaujímavo pracovali spolu so svojimi vyučujúcimi. Čo bolo cieľom týchto aktivít, ktoré sme prepojili s kolaudáciou stoličkového výťahu? Chceme a veríme, že naši žiaci si vo svojich srdciach budú vždy a všade so sebou niesť ochotu pomáhať ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú. Nech budú vďační za všetko, čo v živote dostali a dostanú, a nech sa o svoje srdce vždy s láskou starajú. Ďakujeme všetkým prítomným za účasť! Všetci sme si odniesli najmä jednu krásnu myšlienku: ,,Kto z lásky dáva, dvakrát dáva...“

AUTOR, FOTO : Mgr. Katarína Jakubčová, Mgr. Veronika Bobaľová

Verzia pre tlač
28.09.2020Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (33%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (17%)
  • nie, nebudem riskovať (50%)