Domov OZNÁMENIA > Smútočné

Odišiel od nás... Ing. JURAJ VYSOKÝ

....či žijeme či umierame, Pánovi sme (Rim 14,8)
Dňa 29. mája 2014 nás zastihla nečakaná zvesť.
Nášho brata a priateľa Ing. Juraja Vysokého symbolicky – na deň Vstúpenia Krista Pána na nebo – povolal náš nebeský Otec a Pán k sebe.

 


Ing. Juraj V y s o k ý

(* 10. apríla 1932 - † 29. mája 2014)„....či žijeme či umierame, Pánovi sme” (Rim 14,8)


Dňa 29. mája 2014 nás zastihla nečakaná zvesť.
Nášho brata a priateľa Ing. Juraja Vysokého symbolicky – na deň Vstúpenia Krista Pána na nebo – povolal náš nebeský Otec a Pán k sebe.
Ešte nedávno sme sa spolu tešili, že obnova nášho spoločne užívaného malého kostola úspešne pokračuje.
Náš brat sa podieľal na týchto prácach od samého začiatku vždy ochotne.
Prispieval svojimi stavbárskymi vedomosťami a skúsenosťami k vypracovaniu projektov i konkrétnym postupom stavebných prác.
Napriek vysokému veku pracoval na rekonštrukcii aj fyzicky.
Jemu vďačíme za dotvorenie chýbajúcich ozdôb na laviciach a kazateľnici.
Bol prítomný pri výmene okien, pri montáži novej strešnej krytiny, pri prístavbe k veži kostola, kde jeho odborné znalosti pomohli vyriešiť niektoré ťažké problémy a naposledy pomáhal aj pri montáži schodov a zábradlia ku schodom na chór.


 
Jeho čistý, jasný hlas bude chýbať nielen na službách Božích,
ale aj v spevokole „EKUMÉNA”.


Služby Božie navštevoval horlivo, nielen evanjelické augsburského vyznania, ale v duchu ekumenizmu aj reformované.
Kázeň slova Božieho sledoval vždy pozorne zo svojich stálych miest – z prvých lavíc.
Náš brat nám bude chýbať – evanjelikom i reformovaným.
So všetkými nami mal vždy korektné a dobré vzťahy
a naša náklonnosť bola vzájomná.

Spolucítime s jeho rodinou, ktorú vrúcne miloval
a bol hrdý na úspechy svojich vnúčat.
Už je tam, v lone Abrahámovom, pri svojej manželke,
ktorá ho predišla do večnosti.


 


Aj nám nech je útechou slovo Božie -
„Boh nám je útočiskom a silou, pomocou v súžení vždy osvedčenou” (Žalm 46,2)
                        


  Evanjelický cirkevný zbor augsburského vyznania – filiálka Humenné
                                                                   a
                                              Reformovaný cirkevný zbor Humenné
 

Verzia pre tlač
02.06.2014Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)