Domov RELAX > Rozhovory v Adel cafe a inde :-)

Jaroslav Varchola : Svet neovládajú peniaze, ale myšlienky

Hľadám pravdu ukrytú za prvým pohľadom

Jaroslav Varchola : Svet neovládajú peniaze, ale myšlienky
Tento rozhovor bol publikovaný na www.humencanonline.sk v septembri 2015


Zakladateľ stredoškolských kolégií a vedec hovorí len fakty a tvrdí, že nič nie je ako sa na prvý pohľad zdá, preto argument, že veci sú nemenné a my ich nevieme zmeniť, neuznáva. Sám seba vidí ako normálneho mladého, i keď trochu lenivého človeka, ktorý sa však nikdy nezmieri len s povrchnými tvrdeniami a snaží sa poznávať a hľadať pravdu.

JAROSLAV VARCHOLA
vníma svet inak, ako jeho rovesníci a tento obzor ponúka aj humenským študentom. Jeho snahou je, aby študenti v Humennom mali možnosti, aké majú nadaní mladí ľudia v západných krajinách.


MiMa : Ste Humenčan? Aký je váš vzťah k tomuto mestu?
Jaro :
Áno som Humenčan, narodil som sa tu, vyrástol, chodil na základnú školu aj na gymnázium. Aj napriek tomu, že pracujem v Košiciach a často cestujem do Bratislavy, trávim v Humennom stále asi štvrtinu roka.

MiMa : Kedy a prečo ste sa rozhodli, že vašou profesionálnou budúcnosťou bude vedecká činnosť?
Jaro :
Už na gymnáziu ma lákali prírodné vedy a počas štúdia na vysokej škole sa ukázala vedecká cesta ako zaujímavá a atraktívna.

MiMa : Kde momentálne pôsobíte a čím sa zaoberáte?
Jaro :
V septembri nastupujem do posledného ročníka doktorandského štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Mojím odborom je biofyzika a momentálne pracujem na výskume fotodynamickej terapie.

MiMa : Váš profesionálny sen, méta, cieľ...?
Jaro :
Mojím snom a veľkým cieľom je, aby som raz bol dobrým učiteľom a mohol vzdelávať tie najväčšie talenty v krajine.

MiMa : Živí vás veda, nežijete však len ňou. Ako ste sa dostali k stredoškolským kolégiám?
Jaro :
Vďaka dobrým vzťahom s učiteľmi z gymnázia som spolupracoval so školou a mal občas nejaké prednášky pre študentov. Na základe pozitívnej spätnej väzby a diskusie s učiteľmi vznikol nápad vytvoriť pre študentov, ktorí chcú vedieť viac, priestor, kde sa budú môcť stretnúť s osobnosťami a diskutovať o problémoch na vysokej akademickej úrovni. Preto som sa rozhodol do toho ísť, aby aj študenti v Humennom mali možnosti, aké majú nadaní mladí ľudia v západných krajinách.

MiMa : Ako to funguje v praxi?
Jaro :
Stredoškolské kolégium funguje v spolupráci so školou, ktorá 15 vybraných študentov kolégia uvoľňuje raz mesačne z vyučovania na úkor celodenného seminára v kolégiu. Taktiež so študentmi mávame večerné stretnutie s hosťami, diskusie, akademické víkendovky, návštevu Kolégia Antona Neuwirtha v Bratislave a ďalšie aktivity. Študenti v kolégiu tiež čítajú prípravu na stretnutia a knihy, na ktoré následne píšu esej, pričom sa učia správne logicky argumentovať.

MiMa : Po Humennom prišlo ďalšie. Budete v tom pokračovať?
Jaro :
Áno, po Humennom sme založili minulý rok stredoškolské kolégium aj na Gymnáziu sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, ale zatiaľ nemáme kapacitu začať ďalší projekt, takže nasledujúci školský rok budú fungovať tieto dve kolégiá.

MiMa : Všetko so všetkým súvisí a nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. To sú tvrdenia, s ktorými ste prišli medzi Humenčanov. Ako ich napĺňate v praxi?
Jaro :
Tým, že neuznávam rýchle a nesprávne odpovede, ale snažím sa hľadať pravú príčinu a pravdu ukrytú za prvým pohľadom. Ak človek veľa a správne študuje, začína objavovať vzťah medzi téoriami a skutočnosťou, medzi tým, čo sa učí v škole a čo sa deje okolo neho. Len vtedy, ak poznáme, ako sa veci skutočne majú, môžeme vytvoriť niečo nové a hodnotné, spojiť viaceré poznatky do jedného a priniesť úplne nové myšlienky, nový pohľad. Bez objavovania a poznávania, by ľudia ešte stále žili v jaskyniach. Všetky výdobytky modernej doby sú v skutočnosti výsledkom ľudskej geniality.

MiMa : Ďalší váš výrok, že "Svet neovládajú peniaze, ale myšlienky". Aj tomuto veríte?
Jaro :
Presne tak. Všetko, čo konzumujeme, všetko čo vytvára peniaze, sú myšlienky. Bez fyziky by neboli mobily, bez filozófie a kultúry, by neexistovali ľudské práva a demokracie. Veď aj celý marketing konzumu spočíva v tom, že reklama sa snaží zákazníkom vnuknúť myšlienku, že práve ten ich produkt je to, čo potrebujú k šťastiu. Spoločnosť ovládajú ľudia a každý človek je mysliaca bytosť. Každý deň premýšľame nad veľkými i malými vecami, ako napríklad akú košeľu si obliecť. Dôležité sú myšlienky, aj postmoderná kultúra, v ktorej žijeme je súčtom myšlienok - téz, ktoré ovládajú väčšinovú spoločnosť.

MiMa : Géniov z nás nerobia tituly, ale schopnosť vnímať súvislosti. Aj teraz parafrázujem váš výrok. Chápem to správne?
Jaro :
O tom, ako žijeme, nerozhoduje to, koľko máme peňazí alebo či máme titul z Harvardu, ale to, ako premýšľame. Sú dva druhy inteligencie. Jeden je typ Einstein, ktorý má dar vidieť veci inak ako všetci ostatní, ale takých je veľmi málo a druhý typ  geniality spočíva, v tom, že dokážeme spoznať ako veci spolu súvisia a spojiť ich za vzniku niečoho nového. Teda každý z nás môže byť autorom veľkej myšlienky, len sa nesmie uspokojiť s prvým povrchným pohľadom, poctivo študovať a hľadať pravdu.

MiMa
Foto : MiMa
Verzia pre tlač
29.08.2017Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (37%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (20%)
  • nie, nebudem riskovať (43%)