Domov RELAX > Túlame sa okresom

TÚLAME SA OKRESOM : BRESTOV

Do písomnosti bola obec pravidelne zapisovaná pod maďarizovaným názvom Brezto


(4. časť)

 Do písomnosti bola pravidelne zapisovaná pod maďarizovaným názvom BreztoObec BRESTOV

Počet obyvateľov: 558
Rozloha: 1012 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1567
Starostka: Ľudmila Nováková

História
Najstaršia písomná zmienka o obci Brestov je z roku 1543, kedy kráľ Ferdinand I. poveril Leleský konvent vyšetriť nezhody v rodine Drugethovcov ohľadne vlastníctva majetkov humenského panstva, medzi ktoré patrila aj dedina Brestov. Do písomnosti bola pravidelne zapisovaná pod maďarizovaným názvom Brezto, zriedkavejšie v pôvodnom slovenskom názve Brestov.
Na základe vývoja osídlenia priľahlého okolia a najstaršej správe o Brestove možno usúdiť, že brestovské sídlisko založil šoltýs s poddanými v druhej polovici 15. prípadne začiatkom 16. storočia.
Aj na prelome 17. a 18. storočia bol Brestov malou dedinou. V roku 1715 v ňom žilo 7 a v roku 1720 iba 4 poddanské domácnosti. Zvláštnosťou bolo, že brestovskí sedliaci platili miestnym zemepánom ročnú daň, avšak boli povinní aj každoročne kúriť v humenskom kaštieli a udržiavať záhradu kaštieľa. Počas sčítania obyvateľstva bolo v roku 1828 v Brestove 242 obyvateľov, v roku 1910 - 279 ľudí a v roku 1950 - 325 obyvateľov.
Rekreácia
V severnej časti obce sa nachádza rekreačná oblasť, ktorá má predpoklady pre rozvoj prímestskej rekreácie.
Rekreačná funkcia sa bude rozvíjať v rámci rozvoja širšieho územia prímestskej rekreácie medzi Humenným a Slovenskou Volovou, kde priestor brestovských rybníkov má byť jedným z rekreačných centier.
Zachovalé lesy na ploche cca 30 km2 a neveľmi hornatinový terén poskytujú základné podmienky pre prímestskú rekreáciu.
Brestovské rybníky sú dnes spravované súkromným majiteľom.

V tejto rekreačnej zóne je aj lyžiarsky vlek, ktorý je síce funkčný ale v poslednom období neprevádzkovaný z dôvodu nevhodných prírodných podmienok v zime.

MiMa
Zdroj + foto : internet
Verzia pre tlač
15.12.2013Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (26%)
  • nie, nebudem riskovať (39%)