Domov RELAX > Túlame sa okresom

TÚLAME SA OKRESOM : DEDAČOV

Ešte v roku 1715 nemal Dedačov obyvateľov


(8. časť)
      


Obec žije svojím vlastným životom
                                           
Obec Dedačov


Okres : Humenné
Počet obyvateľov : 177
Rozloha : 575 ha
Prvá písomná zmienka : v roku 1543
Starosta : Ing. Peter Pichoňský


Obec Dedačov sa nachádza v severovýchodnej časti východného Slovenska, v okrese Humenné, neďaleko údolia rieky Laborec a asi 15 km od okresného mesta.


História
Dedačov leží v údolí ľavého prítoku stredného Laborca, v nadmorskej výške okolo 222 m.
Prvý doklad o Dedačove je v mandáte kráľa Ferdinanda I. z roku 1543, ktorým kráľ poveril Leleský konvent, aby vyšetril príčinu rozporov medzi rodinami šľachticov Drugetovcov ohľadne ich podielov vlastníctva na majetkoch humenského panstva, teda aj Dedačova.
Vzhľadom na zemepisnú polohu Dedačova, najstaršiu správu o ňom a vývoj osídlenia blízkeho okolia sa predpokladá, že tamojšie sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi v 15. storočí.
Dedačov bol v 16. – 17. storočí vo vlastníctve Drugetovcov ako majetková súčasť ich humenského panstva.
Okolo polovice 16. storočia obyvatelia dedačovské sídlisko opustili.
Z druhej polovice 16. storočia niet správ o tom, že by tam žili valasi, sedliaci, prípadne želiari.
Nové sídlisko vybudovali novoprisťahovalci za spoluúčasti šoltýsov koncom 16. storočia.
Ešte v roku 1715 nemal Dedačov obyvateľov. Obnovená dedina mala v roku 1720 osem sedliackych domácností.
Kultúra a spoločnosť
Kultúra je nielen ozdobou našej spoločnosti, ale je nezastupiteľnou sférou spoločenského života v dnešnej dobe. Pôsobí na myslenie a duchovne obohacuje celkový život človeka. Nositeľom kultúrneho a spoločenského života v obci Dedačov je obecný úrad, cirkev, ako aj samotní občania obce. Obec má zriadenú oficiálnu webovú stránku.
Každoročne obec usporadúva kultúrne a športové podujatia.


Telovýchova a šport
Šport má pre rozvoj spoločnosti kľúčový význam, športovanie prispieva k rozvoju osobnosti, rozvíja fyzické a duševné zdravie, vôľové vlastnosti a charakter človeka.
V živote obce najpopulárnejším športom je futbal, tenis, basketbal, volejbal.

Zariadenia pre športovú činnosť predstavuje viacúčelový športový areál vybudovaný v roku 2001. S výstavbou sa začalo v októbri 1999. Po zhruba desiatich mesiacoch bolo na stavbe preinvestovaných 700 000 korún. Finančné zdroje zabezpečovala obec združením prostriedkov z rôznych fondov. Polovicu investičných nákladov poskytla miestna mládežnícka organizácia Mladá demokratická ľavica v rámci projektu v grantovom programe Mládež pre Európu. Obecný úrad získal na realizáciu projektu výstavby športového areálu sumu v objeme 62 000 korún z prostriedkov Protidrogového fondu vlády Slovenskej republiky. Z predvstupového programu Phare sa podarilo obci získať 100 000 korún. Zbytok potrebných finančných prostriedkov zabezpečila obec z vlastného rozpočtu a príspevkov individuálnych sponzorov.

V strednodobom horizonte obce v oblasti športu je vytvoriť kvalitné podmienky pre mládež na aktívne využitie voľného času, prispievať k lepšej fyzickej kondícii mládeže, ale i širokej verejnosti. 

Zdroj : dedacov.ocu.sk
Foto : mesta-obce.sk, ngw.nl, panoramio.com
Verzia pre tlač
18.01.2014Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (37%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (20%)
  • nie, nebudem riskovať (43%)