Domov RELAX > Túlame sa okresom

TÚLAME SA OKRESOM : HANKOVCE

Hankovce patrili k stredne veľkým slovenským dedinám na humenskom panstve


(9. časť)

  


Hankovce patrili k stredne veľkým slovenským dedinám na humenskom panstve


Obec HANKOVCE

Nadmorská výška : 182 m n. m.
Celková výmera obecného katastra : 8 546 887 m2
Počet obyvateľov : 545
Počet domov : 124
Prvá písomná zmienka : rok 1317
Starostka : Ing. Ľudmila Veľasová


V prvej písomnej zmienke z roku 1317 sa obec spomína pod latinským názvom Hankfalva, čize Hankova Ves. Zo slovenského názvu bol odvodený maďarizovaný tvar Hankocz, úradze používaný v 16.-17. Storočí . V 18. storočí sa pre dedinu požívali najmä názvy Hankócz, Hankocz a Hankowce ( v tejto dobe ju na mape vojenskí kartografi zapísali pod názvami Hankow alebo Hankócz.) V 19. storočí sa ustálil názov Hankóc. Počas silnejúcej maďarizácie od roku 1907 vystupovala obec pod úradným názvom Jánosvágása. Po vzniku Česko-slovenskej republiky dedinu premenovali na Hankovce a tento názov sa používa do dnešných dní.


Trochu z dejín
V 13. storočí Hankovce založil bližšie neznámy zeman (šľachtic) zrejme nemeckého pôvod. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1317, keď kráľ daroval aj Hankovce šľachticovi Filipovi Drugetovi (Drugeth). Spomínanému rodu patrila dedina nepretržite až do konca 17. storočia. Po vymretí Drugetovcov v roku 1684 došlo k rozdeleniu majetku humenského panstva. Hankovce pripadli Čákiovcom (Csáky). V roku 1835 získal tieto majetky Karol III. Andráši ( Andrássy) sobášom s Etelkou Sapáriovou (Szapáry).
V stredoveku sa pri Hankovciach nachádzala dedina Papovce, ktorá v 17. storočí zanikla.


Hankovce patrili k stredne veľkým slovenským dedinám na humenskom panstve.Novodobé dejiny
V rokoch 1918 -1939 dedina patrila do Československej republiky a v rokoch 1939- 1944 do vojenskej Slovenskej republiky. Obec bola dňa 26. novembra 1944 oslobodená od vojakov nemeckého wermachtu postupujúcou sovietskou Červenou armádou.
Rokom 1945 začalo obdobie novodobých premien obce. Opravou starých a budovaním nových domov či ciest sa menil vzhľad dediny, upravované boli verejné priestranstvá, postupne sa zlepšovali služby obyvateľstvu, rástla životná úroveň. Dynamický rozvoj obce sa nezastavil ani po spoločensko-politických zmenách, ktoré odštartovala „nežná revolúcia“ v novembri 1989.Od začiatku 90. rokov až do dnešných dní sa obecnej samospráve podarilo vybudovať napríklad cestu na cintorín, zaviesť TKR (televízny káblový rozvod) z dôvodu nedostatočného príjmu Slovenskej televízie, plynofikovať celú obec a budovu obecného úradu, zrekonštruovať verejné osvetlenie, schváliť územný plán obce, postaviť dom smútku, plynofikovať materskú a základnú školu, zrekonštruovať obecný úrad a kultúrny dom, postaviť viacúčelové športové ihrisko, upraviť verejné priestranstvá, zrekonštruovať budovu obecného úradu a kultúrneho domu.


Obnovili TJ Hankovce
Z Úradu vlády SR získali dotáciu na projekt „Deti a mládež športujú“. Za tieto finančné prostriedky bolo zakúpené športové oblečenie pre hráčov, ako aj vybavenie na futbalové ihrisko a pomôcky na stolný tenis a tenis.


Čerpajú aj eurofondy
Obec je v rámci európskych fondov zapojená do programu cezhraničné spolupráce poľsko – slovenskej 2007 – 2013 pod názvom Kultúra bez hraníc. Výstavba a modernizácia Poľsko – Slovenských kultúrnych domov a obec Besko a 15 obcí Koškovského mikroregiónu.


Majú školu aj škôlku
Pôvodne ľudová škola prešla do roku 1945 rozličnými transformáciami. Po druhej svetovej vojne došlo tiež k určitým zmenám (tie sa odrážali i v názvoch, ktoré táto výchovno-vzdelávacia inštitúcia niesla – štátna ľudová škola, národná škola, osemročná stredná škola, základná deväť ročná škola a nakoniec základná škola).
Na škole sa vystriedalo množstvo riaditeľov (napr. v rokov 1963 – 1976 Ján Hopta, 1976-1988 Júlia Hoptová a v 90 rokoch minulého storočia Gejza Ďuraš a Mgr. Slavomír Burcin) a učiteľov.
V súčastnosti v obci sídli základná škola (ročníky 1 – 4). Pedagogický kolektív pracuje pod vedením Mgr. Anny Sidivárovej. Školu navštevuje 11 žiakov.
V 60.rokoch 20.storočia bolo zriadené prvé tunajšie predškolské zariadenie (prvou učiteľkou a riaditeľkou bola Marta Jablonská). Materskú školu navštevovalo niekoľko desiatok detí. V súčasnosti spomínané predškolské zariadenie navštevuje 14 detí predškolského veku. Funkciu riaditeľky zastáva p. Mária Ficiková.


Ľudia sa združujú
V súčasnosti v obci pôsobí základná organizácia Jednoty dôchodcov, Miestny spolok Slovenského Červeného kríža a Dobrovoľný hasičský zbor.


Najaktuálnejšie!!!MiMa
Zdroj : hankovce.estranky.sk
Foto : zelfoto.sk, mesta-obce.sk, hankovce.estranky.sk
 
Verzia pre tlač
25.01.2014Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (39%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (18%)
  • nie, nebudem riskovať (42%)