Domov RELAX > Túlame sa okresom

TÚLAME SA OKRESOM : HAŽÍN N/CIR.

Okolo roku 1715 dedina nejestvovala, potom znova povstala z popola


(10. časť)

     


Okolo roku 1715 dedina nejestvovala, potom znova povstala z popola


Obec HAŽÍN NAD CIROCHOU

Počet obyvateľov : 706

Rozloha : 718 ha

Prvá písomná zmienka : v roku 1317

Starosta : Ing. František BližinskýPatrí k najstarším dedinám
Hažín nad Cirochou leží v ľavej dolnej časti doliny Cirochy.
Prvá písomná spáva o Hažíne je v listine kráľa Karola Roberta z roku 1317, ktorou potvrdil, že územné majetky niekoľkých dedín, medzi nimi aj Hažín, prv patriacich Petrovi synovi Petana dal šľachticovi Filipovi Drugetovi. Z obsahu je zrejmé, že Hažín jestvoval dávno pred rokom 1317.
Dedinu zapisovali vo viacerých pravopisných obmenách názvu Hažina, Hažinna, čo bol pádový tvar (z, do) Hažína. Podstatné je, že názov korení zaiste v osobnom mene Hažka, pričom má starobylú koncovku –in.

Zemepisná poloha Hažína, archeologické nálezy, najstaršia písomná správa aj názov spoločne vedú k poznatku, že tamojšie sídlisko jestvuje od 9. storočia, teda veľkomoravského obdobia. Hažín patrí k najstarším sloviensko-slovenským dedinám v doline Cirochy.

Hažín bol majetkom uhorských kráľov nepochybne ešte v 13. storočí. Možno už koncom 13. storočia, dokázateľne začiatkom 14. storočia ho získal Peter syn Petena. Od roku 1317 nepretržite aj v 17. storočí boli jeho zemepánmi Drugetovci. Hažín bol vtedy majetkovou súčasťou humenského panstva.
Okolo roku 1715 dedina nejestvovala
Začiatkom 18. storočia obyvatelia Hažín opustili alebo vymreli. Okolo roku 1715 dedina nejestvovala. Noví usadlíci ju však zakrátko obnovili, lebo v roku 1720 už v Hažíne žilo jedenásť sedliackych domácnosti. Zemepánmi boli Draveczkovci, Csakyovci a iní. Podľ ústne podania žila v obci veľmi dobrá veľmožná pani Nagyová, ktorej patril miestny kaštieľ a veľké pozemky v chotári. Keď obec postihla cholera táto pani pomáhala chorým a chudobným. Po jej smrti pripadli majetky grófskej rodine Andrássyovcov s ktorými bola v príbuzenstve.

V roku 1787 mala obec 54 domov a 430 obyvateľov a v roku 1828 už 77 domov a 588 obyvateľov.


Dnes
Obec má v súčasnosti okolo 700 obyvateľov. Takmer každá domácnosť je napojená na vodovod a plyn. Pre zásobovanie občanou slúžia súkromné predajne s rozličným tovarom a hostinec. O športové dianie sa starajú futbalové družstvá (muži, dorastenci a žiaci).


Majú aj školu
Uprostred obce sa nachádza budova bývalej gréckokatolíckej cirkevnej školy, ktorá bola postavená v roku 1909 a rozšírená o ďalšiu učebňu a kabinet v roku 1940. Už predtým sa tu nachádzala stará škola, ktorá schátrala a preto sa viac rokov nevyučovalo, až do postavenia novej (1909).

V roku 1977 bola vybudovaná spoločná budova novej základnej a materskej školy. Deti odišli z budovy starej školy, v ktorej sa učili ešte ich dedovia a otcovia.


Pýchou obce kostol
Ústrednou stavbou obce je gréckokat. chrám postavený v klasicistickom slohu zasvätený sv. Michalovi archanjelovi. Na pravej strane strane je bočný oltár s obrazom sv. Alžbety. Podľa nápisu za oltárom a na kameni nad vchodom (už nečit.) do chrámu bol tento postavený v roku 1772.
Objekt je pamiatkovo chránený a podľa údajov výstavby spadá do roku 1786 - 90.


Budúcnosť
Okolie obce je málo využívané na rekreačné účely – aj napriek tomu, že sa tu nachádzajú viaceré zaujímavé lokality. Do budúcnosti bude potrebné upraviť niektoré miesta, aby slúžili pre krátkodobý pobyt v prírode na potechu ducha a obohatenie vedomostí o mieste kde žijeme.

Rezervy vidí vedenie obce sú v rozvíjaní kultúrneho života. Do budúcnosti sľubuje popri akciách na zlepšenie životného prostredia ako kanalizácia, úprava miestnych potokov, triedenie odpadu či výstavba domu smútku, nezabúdať aj na dôstojný kultúrny stánok obce.

Ostáva len veriť, že to všetko aj napriek obmedzeným finančným možnostiam sa podarí vybudovať – ak všetci v záujme spoločnej veci priložia ruky k dielu.

Zdroj : hazinnadcirochou.ocu.sk
Foto : mesta-obce.sk, hazinnadcirochou.ocu.sk
Verzia pre tlač
22.02.2014Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (37%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (20%)
  • nie, nebudem riskovať (43%)