Domov RELAX > Túlame sa okresom

TÚLAME SA OKRESOM : HRABOVEC NAD LABORCOM

Na hranici okresov leží 551 rokov stará obec v trendovom šate


(11. časť)
  Na hranici okresov


Obec : HRABOVEC NAD LABORCOM

Región : Koškovce
Počet obyvateľov : 585
Rozloha : 1354 ha
Prvá písomná zmienka : v roku 1463

Starosta : Ing. Anton KulanObec Hrabovec nad Laborcom leží v dolinách horného Laborca v peknej prírodnej scenérii, bohatej na lesy, úbočia a doliny na rozhraní okresov Humenné a Medzilaborce. Obec sa po prvýkrát spomína v roku 1463, patrila viacerým zemepánom - do 17. storočia to bol rod Izbugajovcov, potom rod Dessewffy, z obdobia ktorého pochádza aj erb obce. V roku 1715 mala obec mlyn a 16 domácností so 152 obyvateľmi. V roku 1760 bola v obci v prevádzke papiereň. Obyvatelia sa zaoberali povozníctvom, košikárstvom, poľnohospodárstvom a prácou v lesoch. Názov obce sa po stáročia menil.


Aj názvy sa menili
V roku 1463 mala obec meno Harb, Felsewharb, v roku 1773 Zbucky Hraboecz, 1920 Zbudský Hrabovec, 1927 Hrabovec a od roku 1946 sa obec volá Hrabovec nad Laborcom.


Stavalo sa... dnes majú všetko :-)
V roku 1939 bol v obci vybudovaný kultúrny dom, 1940 vystavaná štátna škola, 1946 sa začala výstavba rímsko-katolíckeho kostola zasväteného Ružencovej Panne Márii. Rok 1947 znamená stavbu lávky cez Laborec a výstavbu železničnej stanice. V roku 1950 začala elektrifikácia obce, v roku 1959 bolo zriadené v kultúrnom dome kino. Od roku 1968 je v obci osvetlenie. Od roku 1971 sú v obci asfaltové cesty a v roku 1986 bola vybudovaná nová materská škola. Obec je splynofikovaná a napojená na verejný vodovod Stariná.Dominantou obce je nový kostol v centre obce zasvätený Ružencovej Panne Márii, konsekrovaný 11. júna 1995. V súčasnosti žije v obci 585 obyvateľov.


PZ Jariabok
Terajšie poľovnícke združenie obhospodaruje 2820 ha pôdy, z toho 830 ha lesa. Patrí medzi najlepšie v okrese.


Zdroj : www.obechrabovec.estranky.sk
Foto : mesta-obce.sk, schematizmus.rimkat.sk
Verzia pre tlač
28.04.2014Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (37%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (20%)
  • nie, nebudem riskovať (43%)