Domov RELAX > Túlame sa okresom

TÚLAME SA OKRESOM : HUDCOVCE

Veľa muzikantov a husle v erbe. Aspoň tu majú stále veselo :-)...


(12. časť)
    Veľa muzikantov a husle v erbe


Obec HUDCOVCE

Samosprávny kraj : Prešovský
Okres : Humenné
Počet obyvateľov :425
Rozloha : 586 ha
Prvá písomná zmienka : v roku 1467

Starosta : Ing. Martina Bodnárová
Obec Hudcovce leží medzi juhovýchodnými výbežkami Ondavskej vrchoviny, v dolnej časti doliny Ondavky, v nadmorskej výške okolo 140 m. Je preukázateľne staršia, ale prvá písomná zmienka o nej sa zachovala až z roku 1467. Tak, ako okolité usadlosti, patrila zemianskym rodom, najdlhšie rodu Drugethovcov.

Trochu histórie


História bohatá, názov z maďarčiny
Keď v roku 1467 dal uhorský palatín zistiť podstatu sporu o vlastníctvo majetku v To­varnianskej Polianke, ako svedkovia mali vypovedať aj poddaní z Hudcoviec. Pri tej príležitosti vznikla najstaršia správa o tejto dedine, ktorá jestvovala už skôr.

V písomnostiach z 15. až 17. storočia sa pravidelne vyskytuje pod maďarským názvom, ktorý bol zložený z mena Hegedus (Hudec) + falua = dedina, typologicky charakteristickom pre zemianske dediny z 13. - 14. storočia.

Vzhľadom na maďarský názov možno predpokladať, že dedinu založil zeman Hegeduš v 13. - 14. storočí. Nemožno však vylúčiť možnosť, že zakladateľom dediny bol šoltýs He­geduš a poddaní podľa zákupného, nemeckého práva v 14. storočí.


Všetko je staršie ako sa zdá?
V Hudcovciach mali kostol zaiste pred 17. storočím, avšak písomné doklady o ňom sú od 17. storočia. Súčasný kostol bol dokončený v roku 1940. Nesie znaky secesného štýlu. Na prelome 16. a 17. storočia boli Hudcovce stredne veľkou dedinou s poddanským slovenským obyvateľstvom, pričom boli najväčšou dedinou v priľahlom okolí. Dnes tu žije vyše 420 obyvateľov. Tradičné poľnohospodárske živobytie vytlačil priemysel a obchod. V Hudcovciach bola zriadená prvostupňová základná škola a materská škola. Stará budova základnej a materskej školy bola zrekonštruovaná na dom smútku. V obci žije pomerne dosť muzikantov, ale tradícia huslí, ktoré má obec v erbe sa nezachovala.


Zaujímavosti náboženského života 
Kostol je zasvätený sv. Terézii z Lisieux . odpustová slávnosť sa koná každú 1. oktobrovú nedeľu.
Prvé misie redemptoristov východného obradu sa konali začiatkom roku 1950 o čom svedčí aj misijný kríž pri vchode do kostola.
Je zvláštnosťou, že už od samého začiatku sa veriaci rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho vyznania dohodli na spoločnom užívaní kostola, čo sa vykonáva aj v súčasnosti.


Prvým kňazom bol Paskevič
Pôsobil tu aj Jozef Gič, ktorý po vojne v roku 1949 ako mladý kňaz, správca farnosti Lieskovec pri Humennom, dostal predvolanie na ONV kvôli údajnému porušeniu premávkovej bezpečnosti. Bola to iba zámienka. Cestou do Humenného ho prepadla hliadka Verejnej bezpečnosti a veci nabrali rýchly spád. Cez Prešov a Kysak bol bez akéhokoľvek pojednávania či súdu odvedený do Tábora nútenej práce v Novákoch. Zo dňa na deň prišiel o všetko. Štyri roky bol premiestňovaný z jedného pracovného tábora do druhého, keď bol neskôr na slobode, nesmel pôsobiť ako kňaz. Neskôr mu však bol opäť daný súhlas na vykonávanie kňazskej služby.Dnes


Pohľad na obec

 
Nový chodník i materská škola :-) 
Klzisko i tenisový kurt


Zdroj : hudcovce.sk
Foto : mesta-obce.sk, hudcovce.sk
Verzia pre tlač
10.07.2014Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (37%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (20%)
  • nie, nebudem riskovať (43%)