Domov RELAX > Túlame sa okresom

TÚLAME SA OKRESOM : OBEC POD HRADOM

Brekovský hradný vrch patrí medzi územia európského významu, dnes sa rekonštruuje...


(5. časť)

 

 
Brekovský hradný vrch patrí medzi územia európského významu, dnes sa rekonštruuje...


Obec BREKOV


Okres : Humenné
Počet obyvateľov :1321
Rozloha : 970 ha
Prvá písomná zmienka : v roku 1314
Starosta : Peter Mihaľko





Brekov - obec pod rovnomenným hradom
Nachádza sa na východnom Slovensku asi 6 km od mesta Humenné. V blízkosti preteká rieka Laborec. Nachádza sa tu viacero zaujímavostí. Hlavnou je zrúcanina Brekovského hradu. Ďalšími sú jaskyňa "Brekovská Artajama", historické mohyly i iné.




Nárečie
V Brekove sa používalo východoslovenské nárečie po celé stáročia. Jazyk sa postupne vyvíjal a bol ovplyvňovaný mnohými faktormi. Menil sa od doliny k doline a v niektorých drobnostiach i od dediny k dedine. Je preto v niektorých detailoch jedinečný pre niektorú oblasť či dedinu. Toto nárečie je v súkromí obyvateľmi stále používané a patrí teda k identite obce.


Hrad Brekov
Ruiny stredovekého hradu,ktorý možno ľahko sledovať pri ceste medzi Strážským a Humenným. Vidno ho už zďaleka. Bol vybudovaný v stredoveku ako strážný hrad spolu s inými blízkymi zemplínskymi hradmi Jasenov, Vinné, Čičava na hradnom kopci (280 m.n.m.).


Brekovský hradný vrch patrí medzi územia európského významu.
 
Život na hrade bol v stredoveku spojený s viacerými problémami. Ich výstavba ako kamenných pevností začala v 11. storočí.


Hrad sa spomína v listinách pod menami:
1307 Barko
1314 poss. Borko cum castro
1322 castrum Borkó
1330 castrum Barkou, maď. Barkó.

Postavili ho v 13. storočí a patril do sústavy hradov na uhorsko - poľskej ceste. V prvej polovici 15. storočia zosilnili jeho opevnenia a krátko potom zohral významnú úlohu vo vnútropolitických zápasoch, najmä v roku 1466, keď sa pod jeho hradbami stretli v boji vojská kráľa Mateja Korvína a jeho odporcu, poľského kráľa Kazimíra IV. V rokoch 1484 - 1488 bol v rukách Zápoľských, ktorí hrad rozšírili a ďalej zdokonaľovali jeho opevnenie. V polovici 16. storočia sa jeho majiteľ František Kendy pridal k šľachtickej opozícii proti kráľovi Ferdinandovi Habsburskému, a preto kráľovské vojsko po dobytí roku 1558 hrad zbúralo. Neskorší majiteľ Mikuláš Drugeth ho však roku 1575 znovu opravil a obnovil. Roku 1644 napadli hrad povstalecké vojská Juraja Rákócziho a skoro celý ho opäť zničili. Čiastočná oprava obytných traktov mu iba nakrátko vrátila život, pretože vo vlnách protihabsburských stavovských povstaní na konci 17. storočia sa tento z neho definitívne vytratil. Od tých čias hrad pustol a dodnes sa z neho zachovali iba zvyšky múrov.


Prístup na hrad je z dvoch strán. Prvá cesta (odporúčame) ak idete po hlavnej ceste zo Strážského hneď prvá odbočka v obci Brekov vľavo popri kríži. Je tam možnosť nechať auto a pokračovať po upravovanom chodníku priamo až na hrad.
Druhá cesta je pohodlnejšia cez celú dedinu popri miestnom kostole vľavo až k cintorínu. Tam je nutné auto nechať a pokračovať pešo po širokej poľnej ceste až ku hradu.


 

Hrad Brekov je aj napriek prebiehajúcej rekonštrukcii otvorený pre verejnosť.


Brekovská jaskyňa
Bola objavená v lete v roku 1989, kedy došlo k odstrelu v najvrchnejšej etáži lomu Brekov, a v jeho čelnej stene došlo k odkrytiu jaskynného vchodu. Prvý krát bola preskúmaná M.Kuzmom z Humenného tom istom roku.


Kroniky
V Brekove boli napísané dve kroniky. Prvá v období rokov 1959-1965 a druhá od roku 1978 až do súčasnosti. V súčasnosti sa už mnoho do kroník nezaznamenáva.
Tak aspoň pár historických fotiek z netu :-)...









 

História školy
Prvá škola bola postavená už koncom 19. storočia. Už v roku 1945 sa zoštátňuje a vzniká Štátna ľudová škola. Tá fungovala v 60-tých rokoch ako dvojtriedka. V roku 2004 sa pristúpilo k demolácii budovy starej školy. Demoláciu organizoval a hradil obecný úrad. Pozemok bol v reštitúcii vrátený do vlastníctva rimsko-katolíckej cirkvi. V obci existuje od roku 1970 nová budova školy. Stavať sa začala v roku 1967.


Zaujímavosti
Najmohutnejší strom strednej Európy : V blízkosti Brekova v minulosti rástol pravdepodobne najmohutnejší strom strednej Európy.

Okolie obce Brekov sa dostalo do národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území ako časť oblasti nazvanej Vihorlat.



Viac fotografií a info zo života obce i jej histórie, nájdete na : brekov.sk






MiMa
Zdroj + foto : brekov.sk
Verzia pre tlač
24.12.2013



Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (36%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (19%)
  • nie, nebudem riskovať (44%)