Domov RELAX > Túlame sa okresom

Túlame sa okresom : Z CASSARHAWU KOŠAROVCE

V doline rieky Oľky na južných svahoch Ondavskej vrchoviny leží obec Košarovce...


(2. časť)
Z Cassarhawu Košarovce


Obec Košarovce
Obecný úrad: Košarovce
Samosprávny kraj: Prešov
Okres: Humenné
Rozloha: 798 ha
Počet obyvateľov: 631 /211 rodinných domov a 4 bytové domy/
Starostka obce: Lukáčová Jarmila
Zástupca starostky obce: Nazad Jozef
Obec je súčasťou mikroregiónu Združenie Horná Oľka.Na Domašu je to skok
V doline rieky Oľky na južných svahoch Ondavskej vrchoviny leží obec Košarovce. Chotár obce sa nachádza v nadmorskej výške od 160 do 377 metrov nad morom. Kataster obce susedí s katastrom obcí Lukačovce a Jankovce na východe, Rafajovce, Holčíkovce a Ďapalovce na západe na juhu s katastrom obce Girovce a na severe s Nižnou Sitnicou.
Košarovce majú atraktívnu polohu od známej rekreačnej oblasti vodárenskej nádrže Domaša, delí iba vzdialenosť 5 kilometrov.
Pohľad dozadu
Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1408. Nachádza sa v listine kráľa Žigmunda, v ktorej daruje panstvo Stropkov so všetkými k nemu patracimi dedinami šľachticom z Perína. Košarovce sú uvedené ako súčasť panstva a zostali nimi až do roku 1767. Aj keď prvá zmienka pochádza z roku 1408, dá sa predpokladať, že obec vznikla skôr. Samotný čas vzniku osád v porovnaní s ich prvými zmienkami historici všeobecne posúvajú o 25 až 50 rokov dozadu. Podľa toho by Košarovce založil šoltýs Košar s poddanými podľa zákupného práva približne v 2. polovici 14.st.


Z Cassarhawu Košarovce
V písomných prameňoch sa Košarovce udávajú ako: Cassarhaw (1408), Cassorhaw (1410), Kosarwagasa (1430), Kozarwagasa (1465), Kozarocz (1506), Kassarocz (1549,1567), Kosarocz (1568), Kasárócz (1683), Kossarowcze (1773), Koscharóz (1786), Kosárócz, Kossárowcze (1808), Kosaróc (1883-1902), Kosárvágása (1907-1913), Košiarovce (1920). Dnešný názov Košarovce sa používa od roku 1927.


Súčasnosť očami starostky
Jarmila Lukáčová je starostkou 1. volebné obdobie, t.z. necelé 3 roky a o tom, čo sa jej podarilo, čo ju teší, čo funguje i čo je ešte treba "dotiahnuť" nám napísala :

"Naša obec má 631 obyvateľov. Obecný úrad si dal za úlohu urobiť niečo pre každého z nich.
Čo sa týka čistoty obce, bolo zabezpečené čistenie rigolov, vyzbieranie odpadkov, kosenie obecných plôch a cintorína prostredníctvom šiestich zamestnancov aktivačných prác, ktorí neskôr oživili dedinu natretín oplotenia pozdĺž cintorína, zvodidiel pri cestnej komunikácií a oddychovej lavičky po obci. Štyrikrát bol vykosený cintorín a iné trávnaté plochy v obci.
V mesiaci september 2011 bola uložená dlažba v Dome nádeje. Interiér bol vymaľovaný, lavice očalúnené a urobili sme aj novú výzdobu. Okolo Domu nádeje sa vyložili
prístupové chodníky zámkovou dlažbou.

Medzi hlavné úlohy Obecného úradu v Košarovciah patrí aj zachovanie a poskytovanie nových služieb pre obyvateľov.
Tu patria: rozvoz mlieka z automatu, novovytvorené kaderníctvo, obnovené pohrebníctvo, vytvorili sa klubové priestory ( v bývalej knižnici), bolo zabezpečené stravovanie pre dôchodcov, vytvorená predajňa a výrobňa domácich mäsových výrobkov, prenajali sa kancelárske priestory, naďalej sú v prevádzke pekáreň, 2 pohostinstvá a 3 potravinárske
predajne.


   

   


 
V spolupráci s Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny a ministerstvom hospodárstva a rozvoja vidieka SR z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu
bola poskytnutá potravinová pomoc pre najodkázanejšie sociálne rodiny.

V jarných mesiacoch sme vybudovali nový prístupový chodník zo zámkovej dlažby a tiež nové schody k Domu nádeje. Pri tejto príležitosti bola osadená aj nová vstupná brána.
V priestoroch pod Domom nádeje bola vytvorená "zelená oáza" (vysadili sa okrasné kríky, kvety...)
V tom istom roku sa realizovala oprava fasády Domu nádeje v Košarovciach, budovy pošty a potravín.

 


Neskôr sa zriaďovateľovi ZŠ podarilo získať finančné prostriedky na výmenu okien na
budove ZŠ. Začiatkom novembra sa začal rekonštruovať chodník pre peších popri Kultúrnom dome. V decembri sa realizovala rekonštrukcia chodby obecného úradu a to znižovaním a zatepľovaním stropu, úprava a maľba stien, strop sa znížil aj v kancelárii matriky.

Popri všetkých tých "chlapských" prácach však myslíme aj na to, že nielen prácou je človek živý a tak sa snažíme "nasýtiť" aj dušu :-)...
V rámci kultúrnych akcií bol organizovaný 1. poľovnícky ples, v máji sme uskutočnili tradičnú akciu pre matky s názvom Deň matiek, v auguste sa v spolupráci s Úniou žien
realizovalo športové podujatie pre deti za účasti rodičov, ktoré sa ukončilo diskotékou.


Od roku 2011 sa u nás realizujú aj umelecké stretnutia na celoslovenskej úrovni - "Otvorený priestor 2,3,4" za účasti Mgr. art. Petra Králika, Mgr. art. Jána Vasilka, Evy Tkáčikovej, Samuela Čarnokého, Veroniky Bažalíkovej, Vladimíry Vajsovej, Milana Ladyku, Mariána Straku, Zory Varcholovej, Kataríny Tribulovej, Kataríny Hudačinovej, Bronislavy Lovackej, Mateja Ivana , Petra Valiska – Timečku a iných. Je to projekt vytvárania alternatívneho kultúrneho priestoru, socha, maľba, fotografia, inštalácia, videoart, divadlo, hudba s mladými, o mladých a pre mladých. Táto akcia sa uskutočnila v obilnom sile roľníckeho družstva s využitím interiéru, exteriéru a materiálov agro techniky, táto akcia sa realizuje tradične už každoročne.

Ale, poďme späť k našim ľuďom :-). V mesiaci september cestovali naši dôchodcovia na spoločný zájazd, v novembri sme im vzdali úctu spoločenským posedením.

December sa niesol v predvianočnej nálade, v obci bol postavený vianočný strom spojený s rozdávaním mikulášskych darčekov. Originalitou tejto akcie bol pozvaný Mikuláš so živými koňmi a vozom.


   


A, takto by som mohla pokračovať mesiac po mesiaci, akciu po akcii aj v tomto roku. Niečo sa ešte urobilo, niečo vymyslelo, čo bolo dobré, zopakovalo... aby Košarovce žili a ich ľudia to cítili na každom kroku a v každej sfére svojho života :-)."


MiMa
Zdroj : internet
Foto : archív obce Košarovce, internet

 

Verzia pre tlač
30.11.2013Chystáte sa v lete na dovolenku?


  • áno, už sa na to teším (35%)
  • ešte neviem, rozhodnem sa podľa pandemickej situácie (26%)
  • nie, nebudem riskovať (39%)